Дугачак пут од електронског потписа до е-управе

Аутор чланка
Да би се принцип електронског пословања остварио у потпуности, потребна је пуна информисаност грађана о предностима оваквог система, као и доступност његовог коришћења свима на јефтин и једноставан начин. Креирањем овако ефикасног система, испуниће се крајњи циљ развоја е-управе у нашој земљи, а то је пуна доступност и ефикасност јавних служби Законом о електронском потпису („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, у даљем тексту: Закон) уређена је употреба електронског потписа у правним пословима и другим правним радњама, на начин да се он може користити као доказно средство у законом уређеном поступку и имати исто правно дејство и доказну снагу као својеручни потпис. Електронски потпис представља технологију која омогућава проверу аутентичности потписника и заштиту података који се преносе применом система електронског пословања (интернета). Одредбама Закона уређује се поступак општења органа и странака, међусобно општење државних органа, као и израда и достављање одлукa у електронском облику у управном, судском или другом поступку пред државним органом (ако је за тај поступак законом предвиђена употреба електронског потписа). Закон не предвиђа могућност међусобног општења привредних друштава, нити физичких и правних лица путем интернета. Електронским потписом се омогућава и осигурава аутентичност потписа пошиљаоца, као и аутентичност садржаја дате поруке или документа приликом општења између законом предвиђених субјеката. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) надлежно је за спровођење овог Закона. Министарство прописује техничко-технолошке поступке за формирање квалификованог електронског потписа, критеријуме које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа, начин провере испуњености услова које сертификационо тело за издавање квалификованих електронских сертификата мора да испуни, као и инспекцијски надзор над применом Закона. У односу на податке у електронском облику, квалификовани електронски потпис има исто правно дејство и доказну снагу као и својеручни потпис, односно својеручни потпис и печат у односу на податке у папирном облику. Он може имати правно дејство и може се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In