Шта то мучи… привредне субјекте?

Аутор чланка
У поступку примене законских и подзаконских прописа често схватимо да су регулаторне одредбе недовољно јасне, а понекад и недоречене, па се јављају бројне дилеме и питања на које нема увек конкретног одговора. Овим текстом покушали смо да одговоримо на нека од најчешћих питања која привредни субјекти постављају у свом поступању пред Агенцијом за привредне регистре #1 Шта се сматра датумом и временом подношења пријаве Агенцији за привредне регистре? Према члану 9. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/11), као датум и време подношења регистрационе пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији. Ово важи и за случај кад је регистрациона пријава послата поштом (не датум предаје пошти). Овакво законско решење није типично, али је оправдано с обзиром на кратак рок за одлучивање о пријави (пет дана). #2 Од када се рачуна рок за подношење регистрационе пријаве по праву приоритета? У случају кад регистратор утврди да нису испуњени услови из члана 14. ст. 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и донесе решење којим одбацује пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени – рок за подношење регистрационе пријаве по праву приоритета је 30 дана од дана објављивања овог решења на сајту Агенције (не од дана пријема решења). И ово законско решење није типично. Наиме, регистри су електронска база, одлуке су доступне на сајту Агенције за привредне регистре, а сајту се може приступити с било ког места и у било које време. Прописани рок је примерен за сазнање за одлуку и даље поступање (подношење регистрационе пријаве по праву приоритета или подношење жалбе). #3 Да ли изјављивање жалбе искључује поступање по праву приоритета? Да. Поднета пријава се одбацује у складу са чланом 25. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/11). #4 Да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти