Шта је ново у новом Закону о прекршајима?

Аутор чланка

Шта је ново у новом Закону о прекршајима?

Повећан број предмета у раду прекршајних судова, велики проблеми у достављању судских писмена, процесна неактивност овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка, само су неки од разлога за доношење новог Закона о прекршајима. С друге стране, увођењем нових института, попут прекршајног налога, очекује се поједностављење процесуирања блажих прекршаја

У овом тексту приказане су најзначајније новине које је донео нови Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/13, у даљем тексту: Закон), чија је примена отпочела 1. марта ове године.

У главне разлоге за доношење новог Закона убрајају се:

– повећан број предмета у раду прекршајних судова и све већа оптерећеност судија, тако да су поједине судије имале и преко две хиљаде предмета у раду;

– велики број застарелих поступака, као последица распрострањене опструкције окривљених и њихових бранилаца, а што је било омогућено одредбама претходног закона;

– низак проценат извршених правноснажних одлука, посебно у већим градовима;

– велики проблеми у достављању судских писмена, посебно позива и одлука суда;

– лоша процесна дисциплина странака;

– процесна неактивност овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка и њихова незаинтересованост за успешан исход поступка;

– фактичка немогућност спровођења казне рада у јавном интересу;

– веома отежана могућност закључења споразума о признању кривице, и

– непостојање јединствених евиденција прекршајних санкција и неплаћених новчаних казни и других новчаних износа.

У наставку текста доносимо преглед најзначајнијих новина у новом Закону.

Забрана поновног суђења у истој ствари (члан 8):

Поред забране поновног кажњавања, прописана је и забрана поновног суђења, а уведени су и потпуно нови ставови 3. и 4. који се односе на забрану покретања и вођења прекршајног поступка против учиниоца прекршаја који је у кривичном поступку или у поступку по привредном преступу правноснажно оглашен кривим за кривично дело или одговорним за привредни преступ који обухвата и обележја прекршаја.

Дипломатски имунитет (члан 9)

Постојање реципроцитета уведено је као услов да се не би водио прекршајни поступак нити изрицала (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме