Шта је ново у новом Закону о прекршајима?

Аутор чланка
Шта је ново у новом Закону о прекршајима? Повећан број предмета у раду прекршајних судова, велики проблеми у достављању судских писмена, процесна неактивност овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка, само су неки од разлога за доношење новог Закона о прекршајима. С друге стране, увођењем нових института, попут прекршајног налога, очекује се поједностављење процесуирања блажих прекршаја У овом тексту приказане су најзначајније новине које је донео нови Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/13, у даљем тексту: Закон), чија је примена отпочела 1. марта ове године. У главне разлоге за доношење новог Закона убрајају се: – повећан број предмета у раду прекршајних судова и све већа оптерећеност судија, тако да су поједине судије имале и преко две хиљаде предмета у раду; – велики број застарелих поступака, као последица распрострањене опструкције окривљених и њихових бранилаца, а што је било омогућено одредбама претходног закона; – низак проценат извршених правноснажних одлука, посебно у већим градовима; – велики проблеми у достављању судских писмена, посебно позива и одлука суда; – лоша процесна дисциплина странака; – процесна неактивност овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка и њихова незаинтересованост за успешан исход поступка; – фактичка немогућност спровођења казне рада у јавном интересу; – веома отежана могућност закључења споразума о признању кривице, и – непостојање јединствених евиденција прекршајних санкција и неплаћених новчаних казни и других новчаних износа. У наставку текста доносимо преглед најзначајнијих новина у новом Закону. Забрана поновног суђења у истој ствари (члан 8): Поред забране поновног кажњавања, прописана је и забрана поновног суђења, а уведени су и потпуно нови ставови 3. и 4. који се односе на забрану покретања и вођења прекршајног поступка против учиниоца прекршаја који је у кривичном поступку или у поступку по привредном преступу правноснажно оглашен кривим за кривично дело или одговорним за привредни преступ који обухвата и обележја прекршаја. Дипломатски имунитет


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In