13 најчешћих дилема у примени Закона о ауторском и сродним правима

Аутор чланка
  Законски текст не може, нити му је то смисао, да третира све појединачне случајеве на које се потенцијално односи, како из аспекта стваралаца, тако и из аспекта корисника интелектуалне својине. Стога је чест случај да се прописи који регулишу ову материју у конкретним ситуацијама „преклапају” с грађанскоправним, облигационоправним, радноправним и другим сферама, а то може бити извор бројних нејасноћа #1 Може ли ИТ стручњак, стваралац софтвера (рачунарског програма), односно базе података, свој програм заштитити у Републици Србији као техничку иновацију (патент) или као ауторско дело? Одредбама Закона о патентима („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011), чланом 7, прописано је да је патент право које се признаје за проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски применљив (предмет проналаска који се штити патентом може бити производ, поступак, примена производа и примена поступка). Проналасцима, у смислу овог закона, не сматрају се нарочито: открића, научне теорије и математичке методе; естетске креације; планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или за обављање послова; програми рачунара; приказивање информација. С друге стране, Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012, у даљем тексту: ЗАСП), у члану 2. предвиђа да је ауторско дело оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и на допуштеност јавног саопштавања његове садржине. Ауторским делом сматрају се, нарочито: писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било којем облику њиховог изражавања, укључујући и припремни материјал за њихову израду и др.). Члан 5. даље предвиђа да се збирком сматра и база података, без обзира на то да ли је у машински читљивој или другој форми и која, с обзиром на избор и распоред саставних делова, испуњава


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In