Правни водич кроз промет непокретности у Републици Србији

Аутор чланка
Аутор овде наводи најзначајније сегменте поступка преноса својине на непокретностима у складу са позитивним прописима, скреће пажњу на проблеме и недоумице које се најчешће јављају у пракси приликом промета и кроз превентивни и едукативни приступ покушава да олакша њихово превазилажење.   Ноторна је чињеница да свуда у свету, па и у Србији, куповина непокретности представља не само обезбеђивање „крова над главом” или простора за пословање већ и својеврстан вид штедње и инвестиционог улагања новца. Наравно, обим добити од инвестирања новца у куповину непокретности зависи од много фактора, тако да она може бити бржа или спорија, већа или мања, зависно од тога да ли се ради о инвестирању у пољопривредно, шумско или грађевинско земљиште, да ли се инвестира у куповину стана или куће, да ли се ради о некретнини веће или мање квадратуре, на каквој се локацији налази некретнина, какво је стање понуде и потражње на тржишту некретнина итд. Ипак, без обзира на врсту и локацију некретнине, неспорно је да све непокретности представљају ствари највише економске вредности, па самим тим и вид капитала који, у зависности од претходно набројаних фактора, може да буде оплођен у великој мери, због чега и његов правни промет завређује посебну пажњу свих правних система, па и нашег. Велика економска вредност коју непокретности по правилу имају у односу на друге ствари које се налазе у правном промету, као и њихова способност да ту вредност очувају током протека времена, чине да непокретности имају својство вредносног параметра у тржишним системима како на локалном и националном тако и на регионалном и глобалном нивоу. Пратећи значај ових економских и тржишних особина непокретности, право им је одувек давало посебан значај, прописујући различите специфичности које се везују за стицање, уживање и пренос својине и/или других права на непокретностима. Пратећи традицију римског права, а у духу породице континентално-правних система којима припада, и савремено српско


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти