Предлог Закона о приватизацији

Аутор чланка

Крајњи рок за завршетак поступка приватизације, према новом предлогу Закона о приватизацији, предвиђен је до 31. децембра 2014. године, а мотиви његовог доношења огледају се, пре свега, у флексибилнијем концепту продаје државног и друштвеног капитала и спречавању корупције и прања новца

Крајем октобра месеца прошле године, Министарство привреде РС (у даљем тексту: Министарство) доставило је јавности на увид, поред три кључна предлога закона о раду, стечају и грађевини, још и нови предлог Закона о приватизацији. Будући да су предложене измене биле таквог обима и значаја у односу на постојећи Закон о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 – др. закон, 30/2010 – др. закон, 93/2012 и 119/2012), Министарство је одлучило да је неопходно израдити нови текст Закона (у даљем тексту: Предлог).

У тексту који следи представићемо и анализирати најзначајније промене на које се сâм Предлог односи.

Предмет приватизације

Према тексту Предлога, предмет приватизације јесте друштвени, односно државни капитал у предузећима и другим правним лицима. У поступку приватизације може се продати и имовина или део имовине субјекта приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације, ако је тако предвиђено програмом реструктурирања или Одлуком о начину продаје субјекта приватизације. Предлог Закона, дакле, предвиђа правило да се продаје капитал, а изузетно имовина субјекта приватизације. Предмет приватизације је и државни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак продаје тог капитала нису другачије уређени посебним прописом.

Процена вредности капитала и имовине спроводиће се коришћењем две методе:

1) методе фер тржишне вредности у складу с међународним рачуноводственим стандардима, и

2) приносне методе (ДНТ методе).

Одредбе предлога Закона примењиваће се на субјекте приватизације који имају седиште на територији Републике Србије, а предмет приватизације не могу бити природна богатства и добра у општој употреби, као добра од општег интереса.

Одлука (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме