Предлог Закона о приватизацији

Аутор чланка
Крајњи рок за завршетак поступка приватизације, према новом предлогу Закона о приватизацији, предвиђен је до 31. децембра 2014. године, а мотиви његовог доношења огледају се, пре свега, у флексибилнијем концепту продаје државног и друштвеног капитала и спречавању корупције и прања новца Крајем октобра месеца прошле године, Министарство привреде РС (у даљем тексту: Министарство) доставило је јавности на увид, поред три кључна предлога закона о раду, стечају и грађевини, још и нови предлог Закона о приватизацији. Будући да су предложене измене биле таквог обима и значаја у односу на постојећи Закон о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 – др. закон, 30/2010 – др. закон, 93/2012 и 119/2012), Министарство је одлучило да је неопходно израдити нови текст Закона (у даљем тексту: Предлог). У тексту који следи представићемо и анализирати најзначајније промене на које се сâм Предлог односи. Предмет приватизације Према тексту Предлога, предмет приватизације јесте друштвени, односно државни капитал у предузећима и другим правним лицима. У поступку приватизације може се продати и имовина или део имовине субјекта приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације, ако је тако предвиђено програмом реструктурирања или Одлуком о начину продаје субјекта приватизације. Предлог Закона, дакле, предвиђа правило да се продаје капитал, а изузетно имовина субјекта приватизације. Предмет приватизације је и државни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак продаје тог капитала нису другачије уређени посебним прописом. Процена вредности капитала и имовине спроводиће се коришћењем две методе: 1) методе фер тржишне вредности у складу с међународним рачуноводственим стандардима, и 2) приносне методе (ДНТ методе). Одредбе предлога Закона примењиваће се на субјекте приватизације који имају седиште на територији Републике Србије, а предмет приватизације не могу бити природна богатства и добра у општој употреби, као добра од општег интереса. Одлука о начину продаје капитала Начин продаје субјекта приватизације одредиће се након


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти