Агенције за привремено запошљавање: светла будућност или злокобна перспектива?

Аутор чланка
У нашем позитивном праву делатност „изнајмљивања” запослених није изричито регулисана Законом о раду, па се с разлогом поставља питање како се формалноправно може уредити овај правни посао који у нашем друштву постоји и опстаје упркос одсуству званичне регулативе   Као „рационални регулатор друштвених конфликата”, право би требало да „регулише оне односе који сами од себе не могу бити регулисани”. С друге стране, одређени друштвени однос право треба да регулише и усмери у одређеном правцу. постоје, међутим, бројне ситуације у којима се испољила „немоћ” права, када се у одређеним друштвеним скупинама, нарочито у етничким заједницама, примењивало право које није важеће. Отуд се и поставља питање шта је уопште право – оно које је прокламовано или оно које се стварно примењује? Ови основни правни принципи врло лако се могу применити и у случају агенција за привремено запошљавање, актуелне и врло распрострањене друштвене појаве у нашој земљи, која постоји и опстаје упркос одсуству званичне регулативе. Очито је да су животне потребе и пракса отишли корак испред постојећих прописа, што је противно поменутом општем правном принципу да право треба да регулише постојеће односе и да их (увек када је то могуће) усмерава у одређеном правцу. у дуалитету права и фактицитета, међутим, фактицитет је, као и небројено пута до сада, односио победу. Како ту „битку” не би изгубило, право мора увек да реагује кроз промену својих правила и да покушава да одређену друштвену појаву и праксу регулише и усмерава у жељеном правцу, са свим оним ограничењима које правно регулисање доноси. До тада, у потрази за одговорима на практична животна питања неизбежна су разна „премошћавања”, а одговори се морају потражити у постојећем правном систему. Истовремено, потребно је тражити механизме за регулисање саме друштвене појаве и избегавање могућих злоупотреба које су иначе својствене сваком правном институту.   Појам агенција за привремено запошљавање Агенције за привремено запошљавање представљају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти