Акредитација здравствених установа

Аутор чланка
Акредитација здравствених установа представља потврду да се здравствена заштита спроводи у складу са савременим медицинским достигнућима, као и стручним протоколима, уз задовољавaње свих професионалних стандарда, па у том смислу она представља важан део здравственог система.   ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ   Све су већи захтеви за спољашњом, независном проценом успешности пружања здравствених услуга насупрот формално утврђеном скупу националних стандарда. Акредитација је, као најстарији и најпознатији облик спољашње процене здравствених услуга, распрострањена широм света и саставни је део модерних здравствених система. Акредитациони процес примењује стандарде изврсности, самопроцене и вештине здравствених професионалаца обучених и ангажованих у оквиру тимова за проверу. Она помаже организацијама здравствене заштите да открију сопствене предности и могућности напретка, а уједно и да боље разумеју циљеве и сложеност свог пословања. Када то увиде, организације могу да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и да почну са коришћењем расположивих ресурса на најефикаснији могући начин. Акредитација обухвата самопроцену од стране здравствене установе ради евалуације нивоа њихове ефикасности у односу на постављене стандарде. Спољашњи тим за проверу, састављен од стручњака, врши процену рада здравствене установе. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.   СВРХА АКРЕДИТАЦИЈЕ   Квалитет здравствене заштите процењује се на основу одговарајућих показатеља који се односе на обезбеђеност становништва здравственим радницима и капацитет здравствених установа и опрему, односно на показатеље процеса и резултата рада и исхода по здравље становништва, као и на основу других показатеља на основу којих се процењује квалитет здравствене заштите. Стално праћење и унапређење квалитета здравствене заштите има за циљ да смањи: – неуједначен квалитет здравствених услуга, – неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената, – неефикасно коришћење здравствених технологија, – време чекања на медицинске процедуре и интервенције, – незадовољство корисника пруженим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти