Акти у области безбедности и здравља на раду које инспектор контролише приликом вршења надзора код послодавца

Аутор чланка
Инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду, чији је циљ пре свега спречавање повреда на раду и професионалних обољења, размотрен је кроз осврт на организовање послова и утврђивање права, обавеза и одговорности у области безбедности и здравља на раду, затим на контролу аката о процени ризика, као и на оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и обављање обавезних лекарских прегледа, али и на коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду и обавезних провера поменутих средстава и опреме. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду, који се односе на редовни, ванредни, контролни и допунски инспекцијски  надзор, који обухвата и  инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних и лаких повреда на раду. Безбедност и здравље на раду код послодаваца заснивају се на покретању низа активности у више области деловања, као што су успостављање одговорности послодавца у свим фазама рада, примена превентивних мера у свим облицима рада и технолошким фазама рада, процена ризика и управљање истим на свим местима рада, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, праћење њиховог здравственог стања, праћење параметара услова радне средине и слично. Уз подсећање да је Влада Републике Србије донела одлуку да се 2019. година прогласи годином безбедности и здравља на раду, имајући у виду да је то питање од општег друштвеног значаја и у заједничком је интересу за све запослене и послодавце, у овом тексту послодавцима се „даје на знање” како инспектори рада поступају приликом вршења инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду у току 2019. године. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ Приликом вршења инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду инспектори рада пажњу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти