Актуелна судска пракса у области грешке у медицини

Аутор чланка
Иако српски судови одлучују у питањима која се односе на грешке у медицини, заснивајући своје одлуке на вештачењима и другим релевантним доказним средствима који пружају добру потпору, ипак се догађа да те одлуке нису добро образложене. У том смислу, потребно је осврнути се на судску праксу и правну теорију оних европских земаља које имају веће домете у овој области, а које потпадају под евроконтиненталне правне системе   Разлоге одговорности лекара и здравствених установа чине повреде лекарских обавеза, а оне се могу поделити у две групе: повреда дужне пажње приликом лечења пацијента и предузимање медицинских мера без сагласности пацијента. Прве, грешке у лечењу (поступању, умећу лекара) јесу класичне грешке, односно све оно што се назива поступањем противно правилима струке (contra legem artis). Грешке у обавештавању (упозорењу, информисању) не представљају стручне, већ административне грешке, али у ширем смислу, такође, представљају грешке у медицини, за које се може одговарати. Домаћа судска пракса не обилује правноснажно пресуђеним одлукама у области грешака у медицини, па ипак, у последњој деценији оваквих одлука је све више. Чешће се правноснажно одлучује у случајевима када је реч о грешкама у обавештавању, јер је њих лакше и доказати. Има, међутим, и правноснажно пресуђених одлука на основу тужби због стручне грешке у лечењу. Велики број пацијената који сматрају да су оштећени поступањем лекара, тужи солидарно лекара и здравствену установу или тужи само здравствену установу, будући да је обично управо здравствена установа та која је финансијски способна да накнади насталу штету, уколико одговорност буде правноснажно и потврђена. Дешава се, међутим, да буде тужен и само ординирајући лекар. У даљем тексту биће изложено неколико правноснажно пресуђених случајева из домаће судске праксе, и то у области стручне грешке у лечењу и грешке у обавештавању. Осим тога, у посебном делу биће наведени случајеви у којима су тужене здравствене установе. Обрадићемо и случај који указује на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In