Актуелне недоумице у примени Закона о раду

Аутор чланка
У тексту који следи разрешавамо и даље присутне недоумице и нејасноће у примени измењеног Закона о раду који је на снази већ више од годину дана     УГОВОР О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ДИРЕКТОРА   #1 Запослени је директор једне организационе целине у предузећу. Решењем скупштине општине изабран је за председника општине на период од 4 године. У складу са чланом 79. ст. 1. тач. 4) Закона о раду, донето је решење о мировању права и обавеза – радног односа, до престанка обављања функције на коју је изабран. Да ли запослени (изабрани председник општине) може да изабере где ће примати зараду, односно да ли може и даље да прима зараду из предузећа у којем се налази у радном односу на неодређено време, док је на функцији председника општине?   Према члану 79. ст. 1. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 75/14), запосленом мирују права и обавезе који се стичу на раду и по основу рада, осим права и обавеза за које је законом, општим актом, односно уговором о раду другачије одређено. Између предузећа и директора, уговором о раду може се уредити да запослени, односно директор прима зараду у предузећу за време мировања радног односа, односно док је на функцији председника општина. Кад је реч о осталим правима и обавезама из уговора о раду (на пример, обавеза доласка на посао и извршавање радних обавеза, обавеза поштовања радног времена…), они могу мировати. Правни основ се, дакле, налази у члану 79. ст. 1. Закона о раду, односно у изразу „осим права и обавеза за које је законом, општим актом, односно уговором о раду друкчије одређеноˮ, што значи да уговором о раду може бити и другачије одређено.   #2 Према члану 48. Закона о раду, послодавац може са директором да закључи уговор о правима и обавезама директора, којим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In