Актуелне недоумице у примени Закона о становању и одржавању зграда (Део први)

Аутор чланка
У првом делу текста који следи, а чији ћемо други део објавити у једном од наредних бројева, разрешавамо недоумице везане за Закон о становању и одржавању зграда.

 

  1. ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ, ЗАЈЕДНИЧКИХ И САМОСТАЛНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

Стамбена зграда може се састојати из посебних, заједничких и самосталних делова.

На самом почетку објаснићу шта према Закону о становању и одржавању зграда (у даљем тексту: Закон) представља посебни део зграде, а шта заједнички, као и самостални део зграде, како би се лакше разумеле обавезе власника истих, као и могућност располагања њима.

Дакле, посебни део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. С друге стране, важно је поменути и Закон о државном премеру и катастру који на сличан начин дефинише посебан део објекта, додуше и то као посебне делове објекта који чине грађевинску целину, попут стана, пословног простора, гараже и другог. Објекти у смислу овог закона јесу зграде свих врста, привредни објекти, објекти културе, спорта и рекреације, склоништа и други грађевински објекти.

Заједнички делови зграде су: заједнички простори (степениште, улазни простор и ветробран, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде); заједнички грађевински елементи (темељ, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасада, кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције); као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу).

Самостални део зграде је сваки њен део који служи посебним или заједничким деловима зграде на било који начин и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме