Актуелне недоумице у примени Закона о становању и одржавању зграда (Део први)

Аутор чланка
У првом делу текста који следи, а чији ћемо други део објавити у једном од наредних бројева, разрешавамо недоумице везане за Закон о становању и одржавању зграда.   ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПОСЕБНИХ, ЗАЈЕДНИЧКИХ И САМОСТАЛНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ Стамбена зграда може се састојати из посебних, заједничких и самосталних делова. На самом почетку објаснићу шта према Закону о становању и одржавању зграда (у даљем тексту: Закон) представља посебни део зграде, а шта заједнички, као и самостални део зграде, како би се лакше разумеле обавезе власника истих, као и могућност располагања њима. Дакле, посебни део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. С друге стране, важно је поменути и Закон о државном премеру и катастру који на сличан начин дефинише посебан део објекта, додуше и то као посебне делове објекта који чине грађевинску целину, попут стана, пословног простора, гараже и другог. Објекти у смислу овог закона јесу зграде свих врста, привредни објекти, објекти културе, спорта и рекреације, склоништа и други грађевински објекти. Заједнички делови зграде су: заједнички простори (степениште, улазни простор и ветробран, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде); заједнички грађевински елементи (темељ, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасада, кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције); као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу). Самостални део зграде је сваки њен део који служи посебним или заједничким деловима


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In