Актуелни аспекти примене Закона о платним услугама

Аутор чланка
У тексту који следи доносимо најбитнија обележја досадашње примене Закона о платним услугама, посебно се осврћући на разрешење нејасноћа које овај закон изазивао у првих шест месеци своје примене     Закон о платним услугама („Сл. гласник РСˮ, бр. 139/14, у даљем тексту: Закон), примењује се од 1. октобра 2015. године. Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) је, као предлагач Закона, овим прописом желела да повећа конкуренцију, заштити кориснике, те прилагоди национални платни систем моделима и правилима који се примењују у ЕУ. Главни циљеви су да се повећа конкуренција на тржишту платних услуга, да се на тржиште уведу савремени платни сервиси (електронски новац), а кроз повећање конкуренције утиче на унапређење квалитета постојећих платних услуга и снижавање цена тих услуга за кориснике – становништво и привреду.     Карактеристичне новине које је донео Закон Законом се уређују услови и начин пружања платних услуга, електронски новац и платни системи, као и надзор над њиховим спровођењем. Закон, по први пут, системски уређује све врсте платних услуга, укључујући и најсавременије, из домена електронског и интернет банкарства, као и услуге извршавања новчаних дознака и платне трансакције које се обављају коришћењем савремених телекомуникационих или информационо-технолошких уређаја преко телекомуникационих оператера. Закон омогућава да се у у домаћи платни систем укључују и субјекти из небанкарског сектора, којима се омогућава да пружају разноврсне услуге, које су до сада, по правилу, биле резервисане само за банке. Закон ствара правни основ за оснивање и пословање две нове категорије пружалаца платних услуга – институција електронског новца и платних институција. Реч је о небанкарским пружаоцима платних услуга који ће бити конкуренција банкама и Јавном предузећу „Пошта Србијеˮ у пружању платних услуга. Наиме, ради повећања конкуренције на тржишту платних услуга, омогућено је да се привредна друштва (новооснована или већ постојећа), у складу са својим пословним опредељењем, баве пружањем платних услуга и издавањем електронског


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In