АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ПРАВОСУЂА

Аутор чланка
Претплатници се кроз ову рубрику обавештавају о новим правним схватањима и поступцима оцене уставности и законитости, као и о мишљењима и другим новостима из судова и других правосудних органа.   ИЗМЕЊЕН ЈЕ ЗАКОН О СУДИЈАМА Закон о изменама и допунама закона о судијама („Сл. гласник РС”, бр. 47/2017) ступио је на снагу 16. маја 2017. године. Председници судова убудуће ће се бирати на четири године, уз могућност да још једном буду изабрани на ту функцију. Досадашњим законским решењима председници судова су се бирали на период од пет година и нису могли поново да буду изабрани на ту функцију. Законом је утврђено и да председнику суда који у току мандата наврши радни век, судијска функција и функција председника суда престају истеком мандата председника суда.   ИЗ УСТАВНОГ СУДА – поступци за оцену уставности и законитости У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 2. и 2а Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Сл. лист Града Београда”, бр. 56/13 и 87/14) (предмет IУo-43/2015).   ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ – Адресар за оверу потписа, преписа и рукописа Министарство правде израдило је Адресар за оверу потписа, преписа и рукописа који ће грађанима Србије омогућити да дођу до информација код ког јавног бележника, суда или општинске управе могу да овере потписе, преписе и рукописе. Послови овере потписа, преписа и рукописа од 1. марта ове године прешли су у искључиву надлежност јавних бележника у градовима и општинама за чије су подручје јавни бележници изабрани. У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе. Адресар грађанима омогућава да уносом назива града или општине ћириличким писмом добију назив, адресе и бројеве телефона органа у којима могу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In