АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ПРАВОСУЂА

Аутор чланка
У овој рубрици обавештавамо претплатнике о новим правним схватањима, поступцима оцене уставности и законитости, као и о мишљењима и другим новостима из судова и других правосудних органа.   ИЗ УСТАВНОГ СУДА   Покренут поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 5. ст. 3. и 4. Закона о порезима на имовину У предметима оцене уставности законa Уставни суд је на 7. седници одржаној 16. марта 2017. године покренуо поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 5. ст. 3. и 4. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01, 54/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) (предмет IУз-155/2014).   Неуставне поједине одредбе Статута Адвокатске коморе Београда Уставни суд је на 5. седници од 2. 3. 2017. године донео одлуку којом је утврђено да оспорене одредбе Статута Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда” број 93/16) (члан 34. став 2, став 4. у делу који гласи „и других прикупљених података” и став 5) којима је адвокатима који обављају адвокатску делатност у адвокатском ортачком друштву а нису чланови тог друштва ускраћено право да бирају и да буду бирани за чланове органа Адвокатске коморе Београда, нису у складу са Уставом и законом. Суд је укинуо меру обуставе извршења појединачног акта или радње предузете на основу наведених одредаба наведеног закона, одређену Решењем Уставног суда, ИУо-235/2016 од 24. новембра 2016. године (предмет ИУо-235/2016). ______________________________________________________________________________ ИЗ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА – НОВИ ПРАВНИ СТАВОВИ   ПРИМЕНА ЧЛАНА 26. ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („СЛ. ГЛАСНИК РС” БР. 106/15) Одлучујући о приговору и жалби, суд не може да првостепено решење укине и предмет врати на поновни поступак, већ може да првостепено решење потврди и жалбу одбије или да првостепено решење преиначи усвајањем жалбе, или пак да првостепено решење укине без враћања на поновни поступак и решавање. Образложење: Први основни суд у Београду је уз два предмета


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In