Алати интерне ревизије и изазови ефикасне управе

Аутор чланка
У институцијама и организацијама које немају системе финансијског управљања, процене пословних ризика и успостављену јединицу интерне ревизије, углавном не постоји дефинисана мисија, визија, стратегија, нити су формулисани стратешки циљеви пословања. Управо се у томе крију изазови ефикасне управе   Модеран привредни систем једне земље јесте онај систем који је способан да достигне и одржи висок животни стандард свих својих грађана и да обезбеди једнак приступ за све – образовању, здравству, запошљавању. Ефикасна државна управа представља један од главних услова изградње модерног друштва и здраву основу за развој привредног система. Како у Србији скоро две трећине запослених ради у јавном/државном сектору, увођење интерне ревизије у тој сфери представља мали, али веома значајан корак на путу модернизације и нормализације функционисања државне управе, привреде и друштва у целини. Повећање животног и економског стандарда грађана представља циљ и политику сваке владе. Да би тај циљ постигла, влада треба да донесе сијасет тешких одлука. Успостављање баланса између онога шта се мора, да би се смириле социјалне тензије, и онога што треба учинити, да би се побољшао животни стандард грађана, увек је представљао тежак и не толико популаран посао у Србији. Оно око чега, ипак, постоји друштвени консензус, јесте побољшање функционисања и ефикасности државне управе. Основно питање које се поставља у том случају јесте питање институција, друштвених група или особе који ће бити задужени за увођење система добре управе у Србији. Најзначајнију подршку свакако мора дати влада доношењем јасних закона и стратегија, затим долазе све државне институције, органи и агенције задужени за економски и социјални развој и на крају, али ништа мање значајну улогу мора имати ефикасно устројена интерна ревизија. Сама интерна ревизија у јавном сектору посматра се као функција коју обавља овлашћена, организационо и функционално независна јединица интерне ревизије или интерни ревизор. Институт интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors, IIA) дефинише интерну ревизију као


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In