Aлиментациони спорови у судској пракси

Аутор чланка
Спорови за издржавање деце и за супружанско издржавање најчешћи су у судској пракси, па њима посвећујемо и највећу пажњу у тексту који је пред вама Oбавеза издржавања најчешће је прописана законом, али може проистицати и из уговора (уговор о доживотном издржавању). У тексту који следи бавићемо споровима насталим из законске обавезе издржавања. Ова врста спорова је веома честа у судској пракси, а од укупног броја поднетих тужби, далеко највећи број односи се на обавезе родитеља да издржавају децу, нешто мањи број се односи на супружанско издржавање јер је примена овог института данас далеко ужа због рокова прописаних Породичним законом. Због тога ће у овом тексту бити речи, пре свега, о споровима за издржавање деце и за супружанско издржавање, будући да су они најчешћи у пракси, док се остали видови издржавања који ће овде бити поменути готово никада не решавају пред судом. У ту групу спорова посредно спадају и спорови везани за ренту, као врсту накнаде штете за изгубљено издржавање, па ћемо се у тексту делимично и на њих осврнути.   Титулари права и обавезе издржавања Законска обавеза издржавања прописана је Породичним законом који познаје више врста ове законске облигације, али је, свакако, најважнија обавеза родитеља да издржавају своју децу. Тако закон прописује да родитељи имају дужност и право да издржавају дете под условима прописаним овим законом. Чак и родитељ који је потпуно лишен родитељског права има обавезу да издржава дете у односу на које је лишен ових права. Ово право престаје пунолетством детета, односно завршетком редовног школовања до 26. године живота детета, али се може и продужити уколико је над дететом продужено родитељско право због болести или сметњи у психофизичком развоју. Одредбе закона које се односе на дете сходно се примењују и на усвојеника. Осим родитеља, титулари обавезе издржавања детета могу бити и сродници детета у правој усходној линији, уколико


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In