Алтернативне кривичне санкције и њихово извршење код пунолетних извршилаца кривичних дела

Аутор чланка
Уз краћи осврт на суштину и значај алтернативних кривичних санкција, у овом тексту детаљно говоримо о раду у јавном интересу и кућном затвору, као двема карактеристичним алтернативним санкцијама које већ сада имају све ширу примену у српском правном систему Тенденција модерног кривичног права ка проналажењу система кривичних санкција и кривичноправних средстава којима ће се на најадекватнији начин казнити учинилац кривичног дела и спречити да дело поново изврши, изродила је такозвану четврту генерацију кривичних санкција: алтернативне кривичне санкције. Ове санкције имају за циљ да кривично право додатно хуманизују и учине га још ефикаснијим. Избегавање штетних последица до којих доводи изрицање и извршење казне затвора (и то, пре свега, кратког трајања), смањење броја лица која се налазе у казнено-поправним установама, могућност сатисфакције лица које је оштећено кривичним делом, као и поједностављење кривичног поступка, представљају само неке од предности које се овим санкцијама могу постићи. Заправо, алтернативне кривичне санкције су све оне санкције и мере које се могу изрећи учиниоцу кривичног дела, а које представљају алтернативу казни затвора као основној и најкласичнијој кривично-правној санкцији. Ипак, под алтернативним кривичним санкцијама, пре свега, треба подразумевати оне санкције и мере које теже мирном и рационалном решавању сукоба који је настао извршењем кривичног дела. То подразумева укључивање у кривични поступак и сагледавање интереса како учиниоца, тако и жртве кривичног дела. При свему овоме у поступак извршења алтернативних кривичних санкција треба да буде укључено и само друштво, а пре свега локална заједница, која у одређеном смислу треба да врши надзор и пружи подршку осуђеном лицу приликом њеног извршења. Активна улога осуђеног лица, друштва, породице осуђеног и лица које је оштећено кривичним делом, а која је усмерена на реинтеграцију починиоца кривичног дела у друштво, након његовог извршења, као и накнада штете и пружање одређеног вида сатисфакције жртви кривичног дела, представљају основне карактеристике алтернативних кривичних санкција. Систем кривичних санкција у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In