Анализа одредаба Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије

Аутор чланка
У тексту који следи детаљно анализирамо одредбе Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије, уз преглед значајних новина и корисне коментаре     Aнализа Пoсебног колективног уговора за хемију и неметале Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 88/15) врши се у односу на Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 103/11, у даљем тексту: стари колективни уговор) који је био у примени до 8. јануара 2015. године, као и у односу на Закон о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), који је донео низ нових решења које је требало унети у нове колективне уговоре, а чији ће однос бити представљен у прегледу одредаба које следе.   На самом почетку треба нагласити да потписници Колективног уговора на страни синдиката, у односу на стари колективни уговор, нису исти. Наиме, Колективни уговор је потписао један репрезентативни синдикат за територију Републике Србије, и то Самостални синдикат хемије и неметала Србије, док су стари колективни уговор потписали Самостални синдикат хемије и неметала Србије и Грански синдикат хемије, неметала, енергетике и рударства „Независност”. Основ за закључење Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије садржан је у чл. 242. и чл. 245. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) у којем је, између осталог, прописано да се посебан колективни уговор за одређену грану, групу, подгрупу или делатност закључује за територију Републике Србије и да посебан колективни уговор за грану, групу, подгрупу или делатност закључују репрезентативно удружење послодаваца и репрезентативни синдикат основани за грану, групу, подгрупу или делатност. Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије (у даљем тексту: Колективни уговор) закључен је између репрезентативног синдиката на републичком нивоу за делатност хемије и неметала, и то Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, и репрезентативног удружења послодаваца на нивоу делатности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In