Арбитрaжни пoступци у сукoбу бренда (жигa) и интeрнeт дoмeнa

Аутор чланка
Регистар националног интернет домена и Привредна коморе Србије су, по устаљеној пракси у свету, регулисали решавање евентуалних спорова око права над регистрованим националним интернет доменима кроз процес решавања ових спорова пред Комисијом. Овакав начин представља бржи, јефтинији и ефикаснији процес решавања спорова у односу на процесе који се воде пред судом   Управљање интернетом је примена заједничких договорених и усвојених принципа, норматива, правила, поступака и програма који представљају еволуцију и коришћење интернета, од влада, приватног сектора и цивилног друштва, у њиховим специфичним улогама. На овај начин је управљање интернетом дефинисао Светски самит о информационом друштву (www.itu.int/wsis).   У главне препознате актере управљања интернетом убрајају се: – државе (владе), у питањима јавне политике у вези с интернетом; – компаније, које улажу у развој интернета у техничкој и економској области; – НВО сектор, који заступа баланс интереса свих припадника интернет заједнице; – међувладине организације, у координацији питања државне политике у вези с интернетом; – специјализоване интернет организације, у развијању техничких стандарда и политика у вези с интернетом, као и – академске организације, пружањем доприноса у научно-истраживачком аспекту техничког и административног управљања интернетом.   Интернет је првобитно настао као мрежа ARPANET, која је служила за размену информација између владиних агенција САД, а седамдесетих година 20. века употреба интернета се проширила и на академске институције у САД. По дефиницији, интернет домен је текстуална ознака – вербализам, која идентификује скуп уређаја или интернет сервиса, повезујући их у јединствену административно-техничку целину. Домен се састоји из низа алфанумеричких сегмената, раздвојених тачкама, сагласних интернет стандардима RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596 и стандардима који их допуне или замене. Вербализовани сегмент (на пример, City24 може да садржи цифре (0–9), слова енглеског алфабета (a–z) и цртицу (-). Дужина сегмента не сме бити краћа од два (2), нити дужа од шездесет три (63) знака. Сегмент не сме да садржи цртицу на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In