Аутентично тумачење одредбе члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу – НОВО –

Аутор чланка
Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 4. фебруара 2020. године донела је аутентично тумачење, које је објављено у „Службеном гласнику РС” бр. 9/2020 од 4. 2. 2020. године. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО 12 Аутентично тумачење одредбе члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 4. фебруара 2020. године донела је аутентично тумачење, које је објављено у „Службеном гласнику РС” бр. 9/2020 од 4. 2. 2020. године. О ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ Редакција дредба члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу гласи: „Када извршногповериоца у извршном поступку заступа адвокат, наплата досуђених судских трошкова и трошкова извршења извршиће се на рачун адвоката и без уговора о преносу потраживања, на основу по закону овереног пуномоћја којим га је извршни поверилац овластио да наплату трошкова поступка захтева и прими на свој рачун.” Аутентично тумачење ове одредбе гласи: „Ову одредбу треба разумети тако да адвокату није потребно оверено пуномоћје да би примио судске трошкове и трошкове извршења на свој рачун, осим ако закон којим се уређује судски поступак у којем је настала извршна исправа захтева оверу пуномоћја.” У пракси је после усвајања Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС” бр. 54/2019) као спорно постављено питање да ли је за наплату судских трошкова од стране адвоката потребно посебно пуномоћје које је оверено од стране нотара. Овим тумачењем решена је наведена дилема, пре свега адвоката. 13 ГР А Ђ АНСК О ПР АВО LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In