Аутори

Погледајте све чланке овог аутора »

Александар Марковић

дипл. правник с вишегодишњим искуством у свим областима радног права, а нарочито у граничним областима с другим гранама права


Погледајте све чланке овог аутора »

мр Александар Трешњев

судија Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Александра Литричин

адвокат, дугогодишњи секретар стручне Службе и начелник Одељења за аналитику и међународну сарадњу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки


Погледајте све чланке овог аутора »

Богдан Младеновић

дипл. правник, секретар Пољопривредног факултета Универзитета у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Бојана Амановић

самостални саветник у Одељењу за трговину Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација


Погледајте све чланке овог аутора »

Бојана Радивојевић

тужилачки приправник у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Бојана Станковић

маст. кривичног права, судијски помоћник у кривичном одељењу Вишег суда у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Борислав Ињац

дипл. правник, виши царински инспектор с вишегодишњим искуством на пословима усаглашавања царинског пословања потребама пословне заједнице


Погледајте све чланке овог аутора »

Бранислав Пејчић

начелник одељења за јавно-приватно партнерство и директне инвестиције у Министарству привреде


Погледајте све чланке овог аутора »

Данијела Бојовић

руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке


Погледајте све чланке овог аутора »

Данијела Рајковић

руководилац Групе за зараде у Сектору за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања


Погледајте све чланке овог аутора »

Дејан Коцић

дипл. правник, виши саветник у Министарству саобраћаја


Погледајте све чланке овог аутора »

Драгана Марчетић и Весна Филиповић

Драгана Марчетић, судија Вишег суда у Београду Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Душица Ђорђевић

дипл. правник, самостални саветник у Сектору за нормативне и управне послове Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација


Погледајте све чланке овог аутора »

Гордана Добросављевић

дипл. правник с дугогодишњим искуством у области образовања


Погледајте све чланке овог аутора »

Гордана Марковић

самостални саветник у Сектору за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и службеник за јавне набавке


Погледајте све чланке овог аутора »

др Хајрија Мујовић-Зорнић

научни саветник Института друштвених наука у Београду и потпредседница Удружења правника СУПРАМ


Погледајте све чланке овог аутора »

Игор Добросављевић

дипл. инж. с дугогодишњим искуством у области телекомуникација и безбедности информационих система


Погледајте све чланке овог аутора »

Игор Живковски

адвокат, специјалиста за област пореског саветовања


Погледајте све чланке овог аутора »

Јeсенка Чворо

шеф Одсека за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања


Погледајте све чланке овог аутора »

Јасмина Вранић

дипл. правник, координатор за прописе и нормативне послове ЈКП „Паркинг сервисˮ Београд


Погледајте све чланке овог аутора »

Јасмина Миленковић

дипломирани правник, члан Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки


Погледајте све чланке овог аутора »

Јасмина Селаковић-Папић

адвокат с дугогодишњим искуством у грађанским судским поступцима


Погледајте све чланке овог аутора »

Јелена Чолић

специјалиста за корпоративно управљање


Погледајте све чланке овог аутора »

Јелена Гајић

координатор тима за радно-правни положај у Удружењу судијских и тужилачких помоћника Србије


Погледајте све чланке овог аутора »

Јелена Новаковић

самостални саветник у Сектору за пензијско и инвалидско осигурање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања


Погледајте све чланке овог аутора »

Јована Неранџић

адвокат, стручњак за област банкарства и финансија


Погледајте све чланке овог аутора »

Јованка Атанацковић

дипл. правник с вишегодишњим искуством у привредном праву


Погледајте све чланке овог аутора »

Катарина Стаменковић

дипл. правник с вишегодишњим искуством у материји привредног права


Погледајте све чланке овог аутора »

Љиљана Динић

самостални саветник у Сектору за царинско пословање и међународну царинску сарадњу Управе царине


Погледајте све чланке овог аутора »

др Љиљана Рудић-Димић

дипл. правник с дугогодишњим искуством на пословима остваривања и заштите интелектуалне својине, посебно ауторског и сродних права


Погледајте све чланке овог аутора »

Љуба Слијепчевић

руководилац Канцеларије Нови Сад, Правосудна академија


Погледајте све чланке овог аутора »

Маја Матић

начелник Одељења за поступање по представкама Агенције за борбу против корупције


Погледајте све чланке овог аутора »

Марија Лукић

дипл. правник, саветник у Служби за опште послове у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге


Погледајте све чланке овог аутора »

Марина Тодоровић

самостални саветник у Републичком секретаријату за јавне политике


Погледајте све чланке овог аутора »

Алжбета Марко

дипл. ек. с дугогодишњим радним искуством на пословима буџетског пословања, начелник за финансије у општини Ковачица


Погледајте све чланке овог аутора »

др Марта Сјеничић

научни сарадник Института друштвених наука у Београду, председник Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ


Погледајте све чланке овог аутора »

Мила Савић - Рајчић

судијски помоћник Привредног суда у Пожаревцу


Погледајте све чланке овог аутора »

Милан Ранђеловић

мастер правник и специјалиста за радно право


Погледајте све чланке овог аутора »

Милан Мариновић

в. ф. председника Прекршајног суда у Београду, члан радне групе која је урадила нацрт Закона о прекршајима


Погледајте све чланке овог аутора »

Милена Антић - Јанић

шеф Одсека за послове у области популационе политике и финансијске подршке породици са децом, Министарство за рад


Погледајте све чланке овог аутора »

Милија Лазаревић

дипл. правник с вишегодишњим искуством у привреди, стручњак за јавно-приватно партнерство


Погледајте све чланке овог аутора »

Mилош Веселиновић и Никола Пантелић

Милош Веселиновић, адвокат у Адвокатској канцеларији Учајев Никола Пантелић, заменик јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

мр Мирјана Грбовић

овлашћени актуар, оснивач и дугогодишњи директор првог пензијског фонда


Погледајте све чланке овог аутора »

др Наташа Милојевић

дипл. маш. инж., саветник у Заводу за интелектуалну својину


Погледајте све чланке овог аутора »

Немања Рилке

судијски помоћник у Основном суду у Сомбору


Погледајте све чланке овог аутора »

Ненад Цвјетићанин

адвокат, сарадник у настави на Правном факултету Универзитета Унион у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Ненад Ракић

самостални саветник, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања


Погледајте све чланке овог аутора »

мр Ненад Соврлић

начелник у Градској управи града Београда


Погледајте све чланке овог аутора »

Ненад Стефановић

председник Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије


Погледајте све чланке овог аутора »

Никола Пантелић

заменик јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Никола Пантелић Саво Малешић

Никола Пантелић, заменик јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду Саво Малешић, приправник у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Оливера Рајковић

руководилац Групе за материјално-финансијске послове у Управи за јавне набавке


Погледајте све чланке овог аутора »

Ружица Стојиљковић

дипл. економиста, специјалиста за буџетски поступак и буџетску контролу


Погледајте све чланке овог аутора »

Саша Кулић

дипл. правник с вишегодишњим искуством у водопривреди


Погледајте све чланке овог аутора »

Саша Варинац

адвокат, дугогодишњи председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки


Погледајте све чланке овог аутора »

мр Симо Костић

стручњак за безбедност и здравље на раду и судски вештак за област безбедности и здравља на раду


Погледајте све чланке овог аутора »

Смиљана Грујић

психолог-психотерапеут


Погледајте све чланке овог аутора »

Смиљка Стојановић

заменик јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Снежана Богдановић

шеф Одсека за унапређење области рада и права по основу рада у земљи и иностранству Сектор за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања


Погледајте све чланке овог аутора »

Снежана Марић

судија Привредног апелационог суда у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Снежана Новчић

судија Привредног апелационог суда


Погледајте све чланке овог аутора »

Тамара Ценков и Михаило Драговић

Тамара Ценков, извршитељ с вишегодишњим искуством у области извршења Михаило Драговић, извршитељ с вишегодишњим искуством у области извршења, први председник Коморе извршитеља


Погледајте све чланке овог аутора »

Татјана Матковић-Стефановић

судија Привредног апелационог суда


Погледајте све чланке овог аутора »

Веселин Милошевић

помоћник директора Управе царина Републике Србије


Погледајте све чланке овог аутора »

Весна Филиповић и Јелена Капетановић

Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду Јелена Капетановић, судијски помоћник


Погледајте све чланке овог аутора »

Весна Милутиновић

дипл. ек. с дугогодишњом праксом у јавним набавкама, овлашћени предавач за спровођење обуке за службеника за јавне набавке


Погледајте све чланке овог аутора »

Весна Николић

адвокат, експерткиња Делегације ЕK у Србији за област дискриминације


Погледајте све чланке овог аутора »

Владимир Којичин

руководилац Групе за јавне набавке у Министарству културе и информисања


Погледајте све чланке овог аутора »

Владимир Ђукановић

народни посланик, члан скупштинских одбора за контролу служби безбедности и одбора за одбрану и безбедност


Погледајте све чланке овог аутора »

др Владимир Козар

доцент на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду


Погледајте све чланке овог аутора »

Владимир Скенџић

дипл. ек., власник агенције за пружање књиговодствених услуга и аутор бројних чланака из области рачуноводства и финансија


Погледајте све чланке овог аутора »

Вук Перовић

дипл. правник, специјалиста за корпоративно управљање


Погледајте све чланке овог аутора »

проф. др Здравко Петровић

редовни професор на предмету право осигурања на Правном факултету Универзитета Медитеран у Подгорици


Погледајте све чланке овог аутора »

Жељко Стојановић

дипл. екон. ,виши саветник Министарства трговине, специјалиста за сектор услуга


Погледајте све чланке овог аутора »

Зорана Николић

виши тужилачки сарадник у Првом основном јавном тужилаштву у Београду


Погледајте све чланке овог аутора »

Зорица Ловрић

дипл. екон. с вишегодишњим радним искуством у државној управи, банкарству и привреди, ангажована и на пројектима Светске банке и Канцеларије за међународни развој Владе Велике Британије


Погледајте све чланке овог аутора »

Зорка Пантелић

дипл. правник, самостални саветник у Народној скупштини