Ауторска дела по наруџбини и ауторска дела у радном односу

Аутор чланка
Које су сличности и разлике између уговора о ауторском делу и уговора о делу, како се ове дилеме решавају у пракси, постоје ли гранични случајеви и које су последица њихове „замене”?   У свакодневном животу непрекидно се сусрећемо с бројним примерима интелектуалне својине, која подразумева и најразличитија ауторска дела у њиховом оригиналном, естетском и материјализованом појавном облику. Пракса нам говори да изразито велики број ауторских дела настаје на основу претходног договора (наруџбине дела), баш као и у радном односу, где се аутор дела и запослени, стичу у једном лицу, а наручилац и послодавац, у другом. Оба ова модела настанка ауторског дела врло су честа, а дешава се да у пракси понекад буду замењена неодговарајућим институтом – уговором о делу.   Уговор о наруџбини ауторског дела Уговором о наруџбини ауторског дела аутор се обавезује да за наручиоца изради ауторско дело и преда му примерак овог дела. Наручилац има право да објави дело и да у промет стави примерак дела који му је аутор предао, а аутор задржава остала ауторска права, уколико уговором о наруџбини није другачије одређено. Ако је на основу уговора о наруџбини ауторског дела израђен рачунарски програм, наручилац стиче сва права искоришћавања рачунарског програма, ако уговором није другачије одређено (члан 95. Закона о ауторском и сродним правима, „Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012, у даљем тексту: ЗАСП). Наручилац ауторског дела има право да усмерава и контролише поступак стварања дела, али не и да тиме суштински ограничава слободу уметничког, стручног или научног изражавања аутора (члан 96. ЗАСП-а). Ауторско дело настало спајањем прилога већег броја аутора у једну целину (енциклопедија, антологија, рачунарски програм, база података и сл.), сматра се колективним ауторским делом. Аутори прилога у колективном ауторском делу на искључив начин уступају сва своја имовинска права лицу које је организатор израде колективног дела, ако уговором није другачије одређено. Лице


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In