Ауторска права у конвенционалном и електронском издаваштву

Аутор чланка
Убрзани технолошки развој омогућио је да бројна писана ауторска дела у потпуности освоје нове медије и тиме стекну сасвим нове поклонике у овој сфери коришћења. Нове технологије намећу и сасвим нове или донекле модификоване облике ауторскоправне заштите које, ипак, не прихватамо са истом лакоћом као и све друге иновације   Проналаском штампарије у 15. веку, ауторскоправна заштита на писаним делима нашла се на прекретници (штампањe и умножавањe, а потом и издавања писане речи прераста у привредну делатност). С друге стране, ауторска дела постају доступна широј јавности, чиме примерак књиге добија тржишну вредност. У првој фази, издавачи тог времена су „откупљивали” дела од аутора, а одмах по првом издању сва трећа лица могла су слободно да га користе и умножавају без сагласности носиоца права, као и без плаћања ауторске накнаде. Ауторска права у издаваштву данас су на савремен начин регулисана како у међународним, тако и у домаћим изворима права. Од домаћих извора то је првенствено Закон о ауторском и сродним правима (у даљем тексту: ЗАСП), док су од међународних извора релевантни: – Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела (1886) – Универзална конвенција о ауторском праву (1952) – Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине – TRIPS (1994) – WIPO Уговор о ауторском праву (1996) и други Како је све наведене међународне правне изворе ратификовала и Србија (односно тада и Црна Гора) закључно са 2003. годином, обавеза законодавца била је да одредбе ових прописа инкорпорира у домаће законе о ауторском и сродним правима, чиме се извршила хармонизација националних законодавстава с међународним позитивним правом у овој области, као и с директивама ЕУ.   Традиционални издавачки уговор Однос аутора писаног дела и издавача, односно уступање имовинских права на коришћење писаног ауторског дела, регулисан је модалитетима издавачког уговора. Издавачким уговорима преносе се сва или поједина имовинска права, а само уступање права може бити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти