Ауторска права у конвенционалном и електронском издаваштву

Аутор чланка
Убрзани технолошки развој омогућио је да бројна писана ауторска дела у потпуности освоје нове медије и тиме стекну сасвим нове поклонике у овој сфери коришћења. Нове технологије намећу и сасвим нове или донекле модификоване облике ауторскоправне заштите које, ипак, не прихватамо са истом лакоћом као и све друге иновације

 

Проналаском штампарије у 15. веку, ауторскоправна заштита на писаним делима нашла се на прекретници (штампањe и умножавањe, а потом и издавања писане речи прераста у привредну делатност). С друге стране, ауторска дела постају доступна широј јавности, чиме примерак књиге добија тржишну вредност. У првој фази, издавачи тог времена су „откупљивали” дела од аутора, а одмах по првом издању сва трећа лица могла су слободно да га користе и умножавају без сагласности носиоца права, као и без плаћања ауторске накнаде.

Ауторска права у издаваштву данас су на савремен начин регулисана како у међународним, тако и у домаћим изворима права. Од домаћих извора то је првенствено Закон о ауторском и сродним правима (у даљем тексту: ЗАСП), док су од међународних извора релевантни:

– Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела (1886)

– Универзална конвенција о ауторском праву (1952)

– Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине – TRIPS (1994)

– WIPO Уговор о ауторском праву (1996) и други

Како је све наведене међународне правне изворе ратификовала и Србија (односно тада и Црна Гора) закључно са 2003. годином, обавеза законодавца била је да одредбе ових прописа инкорпорира у домаће законе о ауторском и сродним правима, чиме се извршила хармонизација националних законодавстава с међународним позитивним правом у овој области, као и с директивама ЕУ.

 

Традиционални издавачки уговор

Однос аутора писаног дела и издавача, односно уступање имовинских права на коришћење писаног ауторског дела, регулисан је модалитетима издавачког уговора. Издавачким уговорима преносе се сва или (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме