Берза за почетнике

Аутор чланка
Прича о берзи обилује специфичним терминима, а настанак и употреба тих термина вероватно имају своје оправдање у специфичности тржишта или брзини трговања. Исти ти термини непознаница су многима и могу створити чак одбојност и подозрење према овом облику трговања. Овај текст је покушај да се прича о берзи исприча на другачији начин   Реч берза потиче од каснолатинске речи bursa у значењу торба, врећица за новац. Од свог настанка па до данас тај израз означава специфично тржиште, са јасном асоцијацијом. Настала као финансијска, берза данас може бити (према предмету) и робна, али и мешовита, валутна. За берзу хартијама од вредности каже се и ефектна берза. Ако између свих опција које вам стоје на располагању за улагање новца, желите да свој новац уложите на тржиште капитала односно у куповину хартија од вредности онда ћете куповати на берзи. Једина таква берза у Србији јесте Београдска берза. На Београдској берзи се тренутно тргује акцијама и обвезницама, а прописима је предвиђено и трговање дужничким хартијама од вредности, варантима, дериватима, депозитним потврдама и др. У овом тексту говорићемо о трговини акцијама.   Прописи Закон о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011) уређује: – јавну понуду и секундарно трговање финансијским инструментима (што је сваки промет акција, након оснивања акционарског друштва); – регулисано тржиште, мултилатералну трговачку платформу и ОТЦ тржишта у Републици Србији; – пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности, укључујући издавање дозвола за рад и уређивање инвестиционих друштава и других учесника на тржишту капитала; – обелодањивање финансијских и других података, као и обавезе извештавања издавалаца и јавних друштава у складу са овим законом; – забрану преварних, манипулативних и других противзаконитих радњи и чињења у вези с куповином или продајом финансијских инструмената, као и у вези са остваривањем права гласа у вези са хартијама од вредности које издају јавна друштва (друштва чијим се акцијама тргује


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In