Берза за почетнике

Аутор чланка
Прича о берзи обилује специфичним терминима, а настанак и употреба тих термина вероватно имају своје оправдање у специфичности тржишта или брзини трговања. Исти ти термини непознаница су многима и могу створити чак одбојност и подозрење према овом облику трговања. Овај текст је покушај да се прича о берзи исприча на другачији начин

 

Реч берза потиче од каснолатинске речи bursa у значењу торба, врећица за новац. Од свог настанка па до данас тај израз означава специфично тржиште, са јасном асоцијацијом. Настала као финансијска, берза данас може бити (према предмету) и робна, али и мешовита, валутна. За берзу хартијама од вредности каже се и ефектна берза.

Ако између свих опција које вам стоје на располагању за улагање новца, желите да свој новац уложите на тржиште капитала односно у куповину хартија од вредности онда ћете куповати на берзи. Једина таква берза у Србији јесте Београдска берза.

На Београдској берзи се тренутно тргује акцијама и обвезницама, а прописима је предвиђено и трговање дужничким хартијама од вредности, варантима, дериватима, депозитним потврдама и др.

У овом тексту говорићемо о трговини акцијама.

 

Прописи

Закон о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011) уређује:

– јавну понуду и секундарно трговање финансијским инструментима (што је сваки промет акција, након оснивања акционарског друштва);
– регулисано тржиште, мултилатералну трговачку платформу и ОТЦ тржишта у Републици Србији;
– пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности, укључујући издавање дозвола за рад и уређивање инвестиционих друштава и других учесника на тржишту капитала;
– обелодањивање финансијских и других података, као и обавезе извештавања издавалаца и јавних друштава у складу са овим законом;
– забрану преварних, манипулативних и других противзаконитих радњи и чињења у вези с куповином или продајом финансијских инструмената, као и у вези са остваривањем права гласа у вези са хартијама од вредности које издају (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме