Брачни уговор и подела заједничке имовине

Аутор чланка
Брачним уговором се један или оба супружника обезбеђују у случају спора, а разлози за то могу бити материјалне природе, али и психолошке. Иако и наше законодавство познаје овај правни институт, број закључених уговора у Србији мери се само десетинама   Питање регулисања брачних, односно ванбрачних имовинскоправних односа спада у ред најсложенијих питања породичног права. Разлоге комплексности треба тражити у категорији лица на које се ова материја односи, али и у самом oдносу који постоји међу супружницима. Треба истаћи да овде није реч о простом имовинском односу, какав иначе постоји међу обичним уговорним странама, већ о односу који је пре свега прожет емотивним спонама. С друге стране, природа и садржина права који чине овај однос условљена је низом различитих фактора, од историјских, социјалних, преко економских, па све до политичких.   Иако, на почетку, многи тога нису ни свесни, имовински односи супружника, односно ванбрачних партнера, представљају саставни део сваке брачне или ванбрачне везе. Супружници, односно ванбрачни партнери ретко размишљају о имовинскоправним аспектима свог односа, нарочито у време када су ти односи складни и када међу њима нема никаквих конфликата. Када се, међутим, ти односи поремете, те дође до развода брака или до престанка заједничког живота у ванбрачној заједници, расправљање имовинских односа међу ранијим партнерима преноси се на суд, чиме започињу дуготрајни, скупи и понекад врло исцрпљујући судски спорови који се по правилу завршавају незадовољством обеју странака. Закључење брачног уговора отвара могућност да будући партнери и пре заснивања заједнице живота или током њеног трајања, уреде своје имовинске односе и прилагоде их својим стварним потребама и интересима, у време док су односи међу њима још увек складни. Циљ оваквог уговарања састоји се у правној сигурности самих партнера и трећих лица, али и у спречавању непотребног умањења имовине проузрокованог плаћањем накнада за вођење судских спорова. Када говоримо о имовини супружника, треба разликовати два режима, и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In