Централни регистар фактура

Аутор чланка
Повериоци субјеката јавног сектора дужни су да у Централном регистру фактура региструју издате фактуре и друге захтеве за исплату у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, и то пре њиховог достављања дужницима.   Изменама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама предвиђено је да се истим уређује и регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници. Овим законом су повериоци субјеката јавног сектора обавезани да у информационом систему за чије је вођење надлежна Управа за трезор, у Централном регистру фактура, региструју издате фактуре и друге захтеве за исплату у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, и то пре њиховог достављања дужницима. Повериоци субјеката јавног сектора такође су обавезани да регистроване фактуре, односно захтеве за исплату у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, региструју пре њиховог достављања дужницима, а за саму доставу одређен је рок од три дана почев од дана регистровања. Дужници (субјекти јавног сектора) измирују обавезе по фактурама само ако су оне исправно регистроване у Централном регистру фактура, што утврђују провером у том регистру. Чланом 12. Закона предвиђена је прекршајна одговорност и новчане казне за правно лице, односно привредни субјект или субјект јавног сектора, ако не региструје издате фактуре и друге захтеве за исплату у Централном регистру фактура, као и за одговорно лице у јавном сектору уколико субјект јавног сектора којим руководи измири новчану обавезу по фактури и другом захтеву за исплату који нису регистровани у Централном регистру фактура. Дана 3. фебруара 2018. године на снагу је ступио Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС”, бр. 7/2018


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти