Често постављана питања у вези са Централним регистром фактура

Аутор чланка
У наставку следе одговори на питања која су постављена Управи за трезор у вези са радом Централног регистра фактура.    Да ли се и даље евидентирају обавезе кроз РИНО? Све фактуре издате до 28. фебруара евидентираће се кроз РИНО, као и њихово измирење. Ово важи за КЈС (тип 0, 1, 2, 4 и 6). Јавна предузећа раде у систему РИНО као и до сада.   Да ли ће бити омогућена функционалност измене фактуре? Биће дозвољена само измена износа.   Да ли се и на који начин врши регистрација предрачуна односно профактура, уколико је уговором дефинисано авансно плаћање? Уколико је уговором дефинисано авансно плаћање 100%, може да се изврши регистрација профактуре и да се прати измирење. Уколико је дефинисан аванс који је мањи од 100%, региструје се профактура на износ аванса, а касније се региструје и сама фактура, али на преостали износ за плаћање.   Ко уноси књижна одобрења – дужник или поверилац? Поверилац уноси књижна одобрења и задужења.   Да ли је могућа регистрација предрачуна? Да.   Како се региструју асигнације? У Корисничком упутству на сајту Управе за трезор описан је начин регистрације.   Како се региструју књижна одобрења и задужења? Описано је у Корисничком упутству Управе за трезор.   Да ли се бришу фактуре и профактуре? Фактуре се не бришу већ отказују (уколико није започето плаћање). Уколико је у питању профактура, она се аутоматски отказује у року који је поверилац навео – уколико није започето плаћање, а поверилац може да је откаже и раније самостално. Како региструјемо фактуру где, према уговору, један део измирује наручилац посла (министарство), а други део инвеститор (локална самоуправа)? Региструју се два захтева за плаћање, један на наручиоца, други на инвеститора, према договореном проценту плаћања.   Како поступамо уколико је фактура измирена, а уочимо неку грешку? Обратите се УТ.   Да ли ће дужник измирити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти