Дејство одлуке Уставног суда Србије Уз. 82/09

Аутор чланка
По доношењу Одлуке Уставног суда којом се примена конформне методе обрачуна затезне камате проглашава неуставном, одмах се поставило питање њеног утицаје на поступке који су у току и на остварење права странака у већ окончаним поступцима

Oдлуком Уставног суда Србије Уз. 82/09 од 12. 7. 2012. године утврђено је да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате („Сл. гласник СРЈ”, бр. 9/01), у делу који гласи: „применом конформне методе”, није у сагласности са Уставом.

По доношењу Одлуке Уставног суда I Уз. 82/09 од 12. 7. 2012. године, одмах се поставило питање о утицају наведене одлуке на поступке који су у току, као и на остварење права странака у окончаним поступцима и то како у парничним тако и у стечајним.

 

Да би се размотрила наведена питања потребно је прво анализирати релевантне чланове Устава Републике Србије.

Одредбама члана 168. став 3. Устава Републике Србије предвиђено је да закон и други општи акти престају да важе даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу.

За правилно и потпуно разматрање дејства одлуке Уставног суда морају се имати у виду и одредбе Закона о Уставном суду.

Према члану 58. став 1. Закона о Уставном суду, кад Уставни суд утврди да закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи акт или колективни уговор није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима, тај закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи акт или колективни уговор, престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”. Према одредбама става 4. истог члана Закона о Уставном суду, Уставни суд може посебним решењем одложити објављивање своје одлуке у „Службеном гласнику” најдуже на шест месеци од дана њеног доношења.

 

Према одредбама члана (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме