Дејство отварања стечаја на зајмове и обезбеђења повезаних лица

Аутор чланка
Новелама Закона о стечају знатно је погоршан процесни положај лица повезаних са стечајним дужником, кроз ограничавање или искључење њихових права. У образложењу предлога Закона, као разлог за увођење рестриктивног режима за повезана лица наведена је потреба да се отклоне узроци који су омогућавали злоупотребе и корупцију     Новелама Закона о стечају из августа 2014. године измењена су и допуњена чак 62 члана основног законског текста, а додати су и нови чланови 117а, 174а, 174б и 204а (Закон о изменама и допунама Закона о стечају, „Сл. гласник РСˮ, бр. 83/2014, у даљем тексту: Закон). Овако бројне и обимне измене указују да је радије требало донети нови закон, него новелирати постојећи. Стечајни поступци који до дана ступања на снагу Закона нису окончани, окончаће се по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона (члан 68). Како новеле из 2014. године немају „ретроактивнуˮ примену, сви стечајни поступци у којима је предлог за покретање стечаја поднет пре 13. августа 2014. године, окончаће се по одредбама основног текста Закона о стечају или претходних стечајних закона. То значи да ће се у судовима паралелно примењивати различита процесна правила, у зависности од тога када је поступак покренут. Новелама је знатно погоршан процесни положај лица повезаних са стечајним дужником, кроз ограничавање или искључење њихових права. У образложењу предлога Закона, као разлог за увођење рестриктивног режима за повезана лица наведена је потреба да се отклоне узроци који су омогућавали злоупотребе и корупцију. Предвиђено је да се лица која су повезана са стечајним дужником намирују у новоустановљеном, последњем – четвртом исплатном реду и да не могу бити бирана у одбор поверилаца, како би се спречило прегласавање стечајних поверилаца од повезаних лица. Као новина, посебно је регулисано да лица повезана са стечајним дужником (осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве давањем кредита


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти