Делимично лишење родитељског права – прописи и судска пракса

Аутор чланка
Судска одлука о делимичном лишењу родитељског права може да лиши родитеља једног или више права и дужности из садржине родитељског права, осим дужности да издржава дете, при чему је сам поступак одлучивања по тужбеном захтеву за делимично лишење родитељског права веома сложен процес, који захтева велику умешност и знање свих учесника. View Fullscreen 65 ГРАЂАНСКО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Делимично лишење родитељског права – прописи и судска пракса Судска одлука о делимичном лишењу родитељског права може да лиши родитеља једног или више права и дужности из садржине родитељског права, осим дужности да издржава дете, при чему је сам поступак одлучивања по тужбеном захтеву за делимично лишење родитељског права веома сложен процес, који захтева велику умешност и знање свих учесника. Весна Мартиновић, судија Основног суда у Сомбору Лишење родитељског права представља једну од најтежих санкција како за роди- теља тако и за дете. Изрицање такве одлуке увек је изазов и за суд, првенствено гледајући интерес детета. Доношење одлуке о лишењу родитељског права, које може да буде потпу- но или делимично, представља свеобухватан, систематизован и веома тежак задатак који захтева посвећеност и проницљивост свих учесника у поступку. Одлука о делимичном лишењу родитељског права подлеже проме- ни, али свакако је није лако донети, погото- во када се не ради о класичним примерима који су предвиђени Породичним законом, већ је реч о граничним случајевима у којима се првенствено гледа интерес детета. Неми- новно је да се онај родитеља који је делимично лишен родитељског права осећа дискримини- сано јер због разних околности није у могућ- ности да схвати значај тако донете одлуке, која се доноси у интересу детета, а не ради процене који је родитељ успешнији у вршењу родитељ- ског права. Као последица доношења одлуке о делимичном лишењу родитељског права јављају се промене у начину комуникације између родитеља и детета, као и у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти