Дисциплинска одговорност службеника и намештеника у органима и службама у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе уређује се радноправни режим запослених у органима и службама ових нивоа власти. У овом тексту посебно се бавимо његовим одредбама које се односе на дисциплинску одговорност службеника, дисциплински поступак и врсте дисциплинских мера

Према одредби члана 189. Закона о државним службеницима из 2005. године, уређење радних односа, а тиме и дисциплинске одговорности запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе било је поверено Закону о радним односима у државним органима до доношења посебног закона. Тиме је ограничена примена Закона о радним односима у државним органима с тим што његове одредбе не садрже посебности радноправног режима, те и дисциплинске одговорности у аутомомним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Сада је то превазиђено доношењем посебног Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ, бр. 21/16, у даљем тексту: Закон). Овим законом уређује се радноправни режим запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

У глави 11 овог Закона садржане су одредбе о дисциплинској одговорности службеника и поступак с тим у вези, уз услов да нису уређени посебним законом.

Одредбе чл. 135–151. ове главе Закона прописују: појам дисциплинске одговорности, врсте повреда дужности из радног односа и дисциплински поступак и врсте дисциплинских мера.

Ова правила се односе на службенике у значењу запосленог лица које: професионално обавља стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезане опште правне послове, информатичке материјално-финансијске рачуноводствене и административне послове и ради на извршилачком радном месту, као и на радном месту службеника на положају (члан 3. ст. 3. Закона).

Ове одредбе о дисциплинској одговорности сходно се примењују и на намештенике према члану 151. овог закона. Сходна примена је одговарајућа примена и то када се ради о повредама радних дужности, на пример, повреде из (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме