Дисциплинска одговорност ученика

Аутор чланка
Важећи Закон о основама система образовања и васпитања знатно прецизније уређује материју права, обавеза и одговорности ученика основне и средње школе, али је детаљно уређење васпитно-дисциплинског поступка ипак препуштено школским установама

У току скоро двогодишње примене Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009) уочени су проблеми који су настали у поступку остваривања делатности образовања и васпитања, а који се односе на обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере. У циљу отклањања уочених проблема донет је Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/2011), који је ступио на снагу 23. јула 2011. године.

Важећи Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011, даље: Закон) на другачији, односно прецизнији начин уређује материју права, обавеза и одговорности ученика основне и средње школе.

 

Обавезе и одговорност ученика

Обавезе ученика прописане су чланом 112. Закона, па тако ученик има обавезу да:

– редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

– поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

– ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и о томе извештава наставнике и родитеље, односно старатеље;

– у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

– не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

– поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

– чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

– стара се о очувању животне средине и понаша у складу с правилима еколошке етике.

 

Одредбе Закона (члан 112. ст. 3) прописују нову дужност ученика, родитеља, односно старатеља ученика да у року од 8 дана правда изостанак ученика и доставља (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме