Дискриминација на раду

Аутор чланка
У јавности се често могу чути изјаве како у Србији нема дискриминације, будући да се она не препознаје или се према неким њеним облицима испољавања грађани односе крајње равнодушно. Ипак, дискриминација на раду, о којој се тако нерадо говори, постоји и у нашој земљи Недозвољено, неоправдано и неправедно разликовање појединаца и група у друштву, које их доводи у неравноправан положај у односу на друге, јесте дискриминација. Она представља повреду људских права, социјалне правде и принципа једнакости. Осим тога, она је вид неетичког, али и неморалног понашања. Један од најприсутнијих видова дискриминације код нас јесте дискриминација на раду. Дискриминација на раду представља недозвољено понашање сваког лица на раду и у вези с радом, при чему за њено постојање није од значаја намера починиоца дискриминације. Прецизније, дискриминација постоји и онда када је учињена без намере. Она може бити резултат стереотипа и предрасуда, а често и незнања. За препознавање и борбу против дискриминације, као изузетно штетне појаве за појединца и организацију, потребно је знање и развијање свести о значају елиминисања дискриминаторског понашања, а то је процес у који треба уложити доста труда. Када говоримо о дискриминацији која је у вези с радним односима, ту имамо у виду дискриминацију при запошљавању и ону која је у вези са самим радом. У случају запошљавања могуће је да се лицу онемогућава заснивање радог односа или другог облика радног ангажовања без радног односа, иако оно испуњава све услове за запошљавање и, у поређењу с другима, има чак и боље квалификације за тај посао. Дискриминација на раду и у вези с радом доводи се у везу с бројним правима из радног односа. Наиме, запосленом се у случају дискриминације ускраћује неко право у целини или делимично, односно лице се неоправдано доводи у неповољнији положај у односу на друге запослене. Дискриминатори на раду могу бити послодавац, али и други запослени.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4