Добровољно здравствено осигурање

Аутор чланка
Врсте и карактеристике добровољног здравственог осигурања, даваоци осигурања, поступак закључења уговора и начин спровођења у пракси – о свему томе сазнаћете у овом тексту   Иако постоји дуги низ година, стиче се утисак да добровољно здравствено осигурање није довољно познато широј јавности на тржишту осигурања у нашој земљи. Шта више, према подацима Народне банке Србије, последње три године дошло је до знатног пада броја осигураника, као и премије осигурања (видети Табелу 1). Измерена учешћем у укупној премији, ова врста осигурања тренутно се налази испод нивоа који је имала 2005. године, што указује на чињеницу да се поменути вид осигурања развија спорије од укупне делатности осигурања у Србији. У посматраном периоду добровољно здравствено осигурање бележи знатан раст све до 2008. године, када је остварен и најбољи резултат са учешћем од 4,08% у укупној премији. Године 2009. остварен је мањи пад, док је у последње три године забележен драстичан пад, и то пре свега у 2010. години када је учешће опало за више од два пута, а број осигураника се смањио за 2,6 пута. Делује помало контрадикторно да у околностима када је ниво обавезне здравствене заштите у погледу квалитета знатно опао, долази и до пада добровољног здравственог осигурања које нуди много бољи квалитет услуга. Једино рационално објашњење можемо пронаћи у паду економске моћи, како појединаца тако и правних лица. Наиме, све је мањи број успешних компанија које својим запосленима могу да обезбеде и додатну здравствену заштиту. Класификована у групацији неживотних осигурања, ова врста осигурања, сходно Закону о осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 55/04, 70/04, 61/05 и 101/07), омогућава да се лицима која нису осигурана по закону којим се уређује обавезно здравствено осигурање, али и оним лицима која су осигурана по том закону, али која желе већи обим права, обезбеде права из здравственог осигурања, као и друге врсте права из здравственог осигурања која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти