Добровољно здравствено осигурање

Аутор чланка
Врсте и карактеристике добровољног здравственог осигурања, даваоци осигурања, поступак закључења уговора и начин спровођења у пракси – о свему томе сазнаћете у овом тексту

 

Иако постоји дуги низ година, стиче се утисак да добровољно здравствено осигурање није довољно познато широј јавности на тржишту осигурања у нашој земљи. Шта више, према подацима Народне банке Србије, последње три године дошло је до знатног пада броја осигураника, као и премије осигурања (видети Табелу 1).

Измерена учешћем у укупној премији, ова врста осигурања тренутно се налази испод нивоа који је имала 2005. године, што указује на чињеницу да се поменути вид осигурања развија спорије од укупне делатности осигурања у Србији.

У посматраном периоду добровољно здравствено осигурање бележи знатан раст све до 2008. године, када је остварен и најбољи резултат са учешћем од 4,08% у укупној премији. Године 2009. остварен је мањи пад, док је у последње три године забележен драстичан пад, и то пре свега у 2010. години када је учешће опало за више од два пута, а број осигураника се смањио за 2,6 пута. Делује помало контрадикторно да у околностима када је ниво обавезне здравствене заштите у погледу квалитета знатно опао, долази и до пада добровољног здравственог осигурања које нуди много бољи квалитет услуга. Једино рационално објашњење можемо пронаћи у паду економске моћи, како појединаца тако и правних лица. Наиме, све је мањи број успешних компанија које својим запосленима могу да обезбеде и додатну здравствену заштиту.

Класификована у групацији неживотних осигурања, ова врста осигурања, сходно Закону о осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 55/04, 70/04, 61/05 и 101/07), омогућава да се лицима која нису осигурана по закону којим се уређује обавезно здравствено осигурање, али и оним лицима која су осигурана по том закону, али која желе већи обим (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме