Додатак од 10% на плате здравствених радника

Аутор чланка
Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 48/2020 од 31. 3. 2020. године (даље: Уредба), а ступила је на снагу и примењује се од 1. 4. 2020. године. View Fullscreen 35 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Додатак од 10% на плате здравствених радника Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 48/2020 од 31. 3. 2020. године (даље: Уредба), а ступила је на снагу и примењује се од 1. 4. 2020. године. Уредба је донета имајући у виду чињеницу да здравствени радници подносе велики терет и одговорност у данима борбе Србије са вирусом корона. Конкретно, сагласно члану 1. Уредбе, запослени у здравственим установа- ма, запослени у војноздравственим устано- вама, запослени на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите и лекари у заводима за извршење кривич- них санкција остварују право на додатак на основну плату у висини 10% од основне плате због спровођења мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спреча- вања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Као што може да се види, Уредба се при- мењује на: ■■ запослене у здравственим установама, ■■ запослене у војноздравственим установама, ■■ запослене на пословима здравствене за- штите у установама социјалне заштите и ■■лекаре у заводима за извршење кривичних санкција. Повећање плата здравствених радника овом уредбом извршено је увођењем посеб- ног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти