Додатне уплате и зајам друштву од члана друштва

Аутор чланка
У тренутку оснивања друштва није лако предвидети како ће друштво стварно пословати и колики ће му капитал заиста бити потребан. У том смислу, додатне уплате обезбеђују праву меру капитализације друштва. Сличан ефекат може се постићи и по основу зајма које члан друштва даје друштву. Ипак, треба имати на уму да су у питању потпуно различити правни односи између друштва и његових чланова, за које важе и посебна правила У друштву с ограниченом одговорношћу, као друштву са сложеном правном структуром, јавља се специфичан институт додатних уплата, као облик додатног, спољног финансирања друштва од његових чланова. Када су предвиђене уговором о оснивању или општом одлуком скупштине друштва, додатне уплате представљају новчане износе које чланови друштва уносе у имовину друштва преко вредности својих улога. Додатне уплате не улазе у основни капитал друштва, нити повећавају улог, односно удео члана, а могу накнадно бити враћене члановима који су их унели.   Да би друштво од својих чланова могло да захтева додатне уплате, неопходно је да се за то испуне одређене правне претпоставке. Прва од њих је да се додатне уплате предвиде у уговору о оснивању (оснивачком акту) друштва или у општој одлуци скупштине друштва. Друга претпоставка је да је скупштина друштва, као надлежни орган донела пуноважну појединачну одлуку о додатним уплатама. Трећа је претпоставка да је захтев друштва за додатну уплату јасно одређен по висини и року. Коначно, потребно је и да је захтев упућен члановима друштва, и то од надлежног органа. Кад су све четири правне претпоставке испуњене, друштво има право да од сваког члана захтева додатну уплату. То право има карактер потраживања и може се, по потреби, реализовати и принудним путем. С друге стране, члан друштва или с њим повезано лице може дати зајам у свако доба. Релевантне законске одредбе не условљавају да зајам мора бити у новцу, како то иначе чине законске


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In