Доказивање идентитета чланова привредних друштава у поступку регистрације

Аутор чланка
Жртва злоупотребе могла би закључити да је поступак регистрације конципиран на штету савесног лица које је дужно да пролази кроз компликоване процедуре како би доказало своју савесност и спречило настанак штете, па чак и евентуалне кривичне одговорности. Овај закључак, међутим, само је делимично основан   Поступак регистрације привредних субјеката претрпео је велике промене пре десет година када је престао да буде судски и постао административни, за који је надлежност преузела Агенција за привредне регистре. Цела идеја настала је, између осталог, из потребе убрзања поступка и постизања веће ефикасности кроз постојање јединственог, електронског система регистровања података који су од значаја за привредне субјекте и који су неопходни у свакодневном правном и пословном промету, а у складу с релевантним директивама ЕУ, па је тако регистрација привредних субјеката постала једна од првих области која се хармонизовала са европским прописима.   Поред увођења информационих технологија у поступак регистрације, убрзавање поступка, међутим, захтевало је и додатне мере. Наиме, морало се одустати од судског начина испитивања докумената и доказивања чињеница у поступку регистрације који је дозвољавао судији да посумња у истинитост акта којим се доказује чињеница која је предмет уписа или у постојање неке чињенице од које зависи исход захтева за упис у судски регистар. Следствено наведеном, регистратору је ово право на сумњу ускраћено и установљено је начело формалности, према којем регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети. Ово је кључно начело поступка регистрације и најзаслужније за брзи поступак регистрације у којем се одлуке доносе у року од пет дана (рачунајући ту и нерадне!), али је истовремено и интригантни позив несавесним појединцима за вршење злоупотреба.   Прописи и пракса у доказивању идентитета чланова За доказивање идентитета чланова привредних друштава у поступку


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In