Донета је Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Сл. гласник РС”, бр. 56/2017 од 7. 6. 2017. године)

Аутор чланка

Уредба је ступила на снагу 8. 6. 2017. године. Овом уредбом ближе се уређује начин на који државни органи и органи-
зације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе,
јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су
поверена јавна овлашћења, врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Уредбом је предвиђено да орган којем су потребни подаци за одлучивање у управном поступку, подноси писани
захтев да му орган који је надлежан да води одговарајућу службену евиденцију, омогући трајни и непрекидни приступ
евиденцији и потребним подацима.
Захтев за приступање службеној евиденцији (Образац ЗПСЕ) одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен са-
ставни део.
Образац ЗПСЕ можете преузети и електронски попунити у оквиру издања ИНГ-ПРО Прописи.нет.

(више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме