Донета је Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Сл. гласник РС”, бр. 56/2017 од 7. 6. 2017. године)

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →