Донети су нови подзаконски акти предвиђени Законом о заштити података о личности

Аутор чланка
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) почиње да се примењује 21. 8. 2019. године. Истог дана почињу да се примењују и четири новодонета правилника – подзаконска акта, који су објављени у „Службеном гласнику РС” број 40/2019, а у наставку следи њихов краћи преглед.   У „Службеном гласнику РС” бр. 40/2019 објављени су следећи подзаконски акти: – Правилник о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности, – Правилник о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности, – Правилник о обрасцу притужбе и – Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају. Сви наведени подзаконски акти примењују се од дана примене Закона.   ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ   Правилником  је утврђен образац и начин вођења евиденције лица за заштиту података о личности, коју води повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Евиденција садржи податке о: – руковаоцу, односно обрађивачу (име, презиме и адреса, односно назив и седиште) и – лицу за заштиту података о личности (име, презиме, адреса, имејл и број телефона). Руковалац, односно обрађивач доставља поверенику податке из евиденције, и то у писаном облику, непосредно, путем поште или на имејл-адресу: licezazastitu@poverenik.rs. Евиденција је јединствена и води се у електронском облику, на обрасцу који је прилог Правилника и чини његов саставни део.   ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ОБАВЕШТЕЊА О ПОВРЕДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И НАЧИНУ ОБАВЕШТАВАЊА ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ О ПОВРЕДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ   Правилником је предвиђено да руковалац доставља поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештење о повреди података. Утврђен


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти