Достављање писмена у судским поступцима са посебним освртом на електронско достављање

Аутор чланка
Измене у начину достављања писмена према новом Закону о парничном поступку отварају бројне недоумице у пракси. У свом поступању судови се већ сада суочавају са потенцијалним проблемима, али је јасно да ће многи од њих тек доћи на ред   Закон о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72 од 28. септембра 2011. године, у даљем тексту: ЗПП), чија је примена почела 1. фебруара 2012. године, донео је изузетно значајне новине у области достављања писмена. Тако је одредбама члана 128. ЗПП-а, којима се регулише начин достављања, предвиђено да се писмена достављају непосредно у суду, преко поште, лица регистрованих за обављање послова достављања, лица запосленог у суду, других државних органа, лица са јавним овлашћењима или других лица одређених посебним прописима, на начин прописан ЗПП-ом. Наведену одредбу условило је увођење нових професија бележника и судског извршитеља и очекивани обим послова које наведена лица могу обављати, а који би подразумевао и могућност вршења доставе. Лице које врши достављање дужно је да на захтев лица коме се достављање врши докаже својство лица овлашћеног за достављање, што, свакако, онемогућава злоупотребе, лажна представљања, а тиме и повреду права лица којима се достава врши. Лица које достављач затекне на месту на коме треба да се изврши достављање дужна су да на његов захтев пруже податке о свом идентитету, што представља новину у односу на раније предвиђене одредбе о достављању, а у пракси, такође, и одговор на потребу да се спрече чести приговори да достављање није извршено лицу коме је по закону морало или могло да се изврши.   Достављање електронским путем Изузетно значајну новину представља законом регулисана могућност достављања електронским путем. Према одредбама члана 129. ст. 1. ЗПП-а предвиђено је да достављање може да се обавља и електронским путем у складу са посебним прописима. Ово је ново законско решење, јер до сада законом није постојала могућност


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In