Достављање привредним друштвима, адреса за пријем поштанских пошиљки и адреса за пријем електронске поште

Аутор чланка
Достављање се већ дуго јавља као велики проблем у правној пракси, тако да би новине у Закону о привредним друштвима, нарочито оне које се односе на електронску пошту, требало да допринесу ефикаснијем и економичнијем пословању.   Проблеми у вези са достављањем јавили су се једним делом због неадекватних законских решења, али у већој мери због неоспособљености органа који достављање врше и недоследности у њиховој пракси. Ни привредна друштва, као ни предузетници, нису изузетак, па је и код њих изражен проблем достављања. Овај проблем се јавља пре свега због регистрованих седишта која фактички то нису, затим због непридржавања законских правила од стране привредних субјеката, као и због бројних других разлога. Закон о привредним друштвима посебно се посветио проблему достављања. Међутим, у судском, управном, пореском и другим поступцима самим Законом о привредним друштвима дат је примат посебним законима, а то су Закон о парничном поступку, Закон о кривичном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о прекршајима, Закон о општем управном поступку, Закон о пореском поступку и пореској администрацији итд. Достављање и адреса за пријем поштанских пошиљки уређени су чланом 20. Закона о привредним друштвима. Наиме, Закон је предвидео обавезу регистровања и постојања адресе седишта друштва, а предвидео је и могућност регистровања посебне адресе за пријем поштанских пошиљки. Седиште друштва је место на територији Републике Србије из кога се управља пословањем друштва и које је као такво одређено оснивачким актом, статутом или одлуком скупштине, односно одлуком ортака или комплементара. Адреса седишта друштва региструје се у складу са законом о регистрацији. Достављање се врши на адресу седишта друштва, осим уколико друштво нема регистровану посебну адресу за пријем поштанских пошиљки на територији Републике Србије. Уколико друштво има посебну адресу за пријем поштанских пошиљки на територији Републике Србије, достављање се врши на ту адресу уместо на адресу седишта друштва. Дакле, уколико се достављање изврши на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти