Доживотни затвор: за и против

Аутор чланка
Иако је увођење доживотног затвора у кривичноправни систем Републике Србије у сагласности с ратификованим конвенцијама и стандардима Европске уније, потребно је посебно размотрити домен и очекиване ефекте ове казне на пољу сврхе кажњавања и сузбијања криминалитета     Казна доживотног затвора примењује се у већини земаља света, а у европским земљама, са изузетком неких држава (Шпанија и Португалија, државе бивше Југославије са изузетком Словеније и др.), предвиђа се као најстрожа казна која је резервисана за најтежа дела. Од бивших држава Југославије, БиХ, Црна Гора, Хрватска и Србија, не предвиђају казну доживотног затвора, већ временски ограничену казну затвора од 40 или 50 година. У Републици Хрватској је 2003. године било предлога да се казна доживотног затвора уведе изменама Казненог закона, али, након јавне расправе, овај предлог ипак није усвојен.   Казну доживотног затвора предвиђа и члан 77. Римског статута Међународног кривичног суда, па будући да је Република Србија потписник овог статута и како је дужна да своје законодавство усагласи с Римским статутом, може се рећи да је увођење доживотног затвора, барем за кривична дела на која се односи сâм Статут, обавеза и за Републику Србију. Кривични законик („Сл. глaсник РС”, бр. 85/05, 88/05 – испрaвкa, 107/05 – испрaвкa, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14, у даљем тексту: КЗ), уз пратеће измене, у кривичним поступцима примењује се девет година. Предложене измене КЗ-а које су садржане у Нацрту, по својој садржини су највеће промене које ће (уколико буде усвојен) овај Законик претрпети. У образложењу које је дато уз Нацрт закона о изменама и допунама КЗ-а наводи се да је основни разлог промена усаглашавање са одређеним стандардима у процесу придруживања Републике Србије Европској унији. У првом плану, измене се односе на постојећа решења о кривичним делима против привреде која су, како је то објашњено, превазиђена и која „судска пракса сама, без интервенције законодавца, не


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In