Дозволе за рад банака и њихово одузимање

Аутор чланка
Имајући у виду изузетан институционални значај банака као друштава која обављају платни промет, баве се кредитирањем и депозитним пословима, држава је посебно заинтересована за надзор над оснивањем и пословањем банака, па су у том смислу и овлашћења која су дата Народној банци Србије, у контексту давања и одузимања дозвола за рад банкама, сасвим оправдана и разумљива     Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), у складу са овлашћењем из члана 4. ст. 1. тач. 4) Закона о Народној банци Србије („Сл. гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005, 44/2010, 76/2012 и 106/2012), банкама издаје и одузима дозволе за рад, врши контролу бонитета и законитости пословања банака и обавља друге послове, у складу са Законом о банкама („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, у даљем тексту: Закон).   Такође, одредбом члана 9. ст. 1. Закона прописано је да НБС, у поступку утврђеном овим законом, врши контролу бонитета и законитости пословања банака и, на основу надлежности утврђених овим законом, решава о правима, обавезама и правним интересима лица. Имајући у виду изузетан институционални значај банака као друштава која обављају платни промет и баве се кредитирањем и депозитним пословима, држава је посебно заинтересована за надзор над оснивањем и пословањем банака, те су овлашћења дата НБС-у у контексту давања и одузимања дозвола за рад банкама оправдана и разумљива. У правни систем Републике Србије Законом су имплементиране инвентивне одредбе, које су у великој мери прилагођене нормативним решењима модерних правних система. Текст Закона припремила је НБС, а у његовој изради учествовали су представници USAID-а, Светске банке, Међународног монетарног фонда, банкарског сектора у Републици Србији, као и министарстава у Влади (пре свега, Министарства финансија). Банка се оснива у форми акционарског друштва, у смислу одредаба закона којим се уређују привредна друштва. Оснивачи банке могу бити једно или више домаћих или страних, правних или физичких лица која обезбеђују средства за оснивачки


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In