Дуални модел студија – шта доноси новина у систему високог образовања

Аутор чланка
За разлику од досадашњих решења, дуални модел студија третира и послодавца као окружење за учење студента, заједно са високошколском установом. То је практично врста учења – обуке, која обухвата три групе учесника: студенте, високошколске установе и послодавце, при чему се међусобни однос високошколске установе и послодавца уређује уговором о дуалном моделу, а међусобни однос послодавца и студента уговором о учењу кроз рад. Прописано је и да студент који обавља учење кроз рад има право на накнаду.   Закон о дуалном моделу студија у високом образовању објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 66/2019 од 18. септембра 2019. године, а ступио је на снагу 26. септембра 2019. године. Закон о дуалном моделу студија у високом образовању (даље: Закон) заиста је потпуна новина у систему високог образовања у Републици Србији, а као и свака новина – промена доноси бројне дилеме и непознанице услед различитих очекивања. Предлагач Закона је Влада Републике Србије, а Нацрт закона израдило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.   Зашто се доноси Закон?   Закон представља логичан и очекиван корак у поступку реформи образовања у Србији. Закон о дуалном образовању донет је и ступио је на снагу 2017. године, што је и омогућило остваривање дуалног образовања у средњем стручном образовању. Он је свакако неопходан правни основ за реализацију дуалног модела студија у систему високог образовања Србије. Образлажући потребу доношења Закона током јавне расправе и образлажући сам Предлог закона, предлагач је увек истицао да се доношењем поменутог закона остварује више циљева реформе образовног система: повећање релевантности високог образовања и запошљивости свршених студената, као и осавремењивање наставног процеса кроз сарадњу са привредом и додир са савременим технолошким достигнућима. Истицано је, такође, и мишљење да ће имплементација дуалног модела студија донети низ користи и за високошколске установе, и за послодавце, и за студенте. Тако се као разлог за доношење Закона и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти