Дуг пут до правде у Републици Србији – на примеру права из социјалног осигурања

Аутор чланка
Питање успешности остварења зајемчених права данас је кључни захтев реформе правосуђа. Шире посматрано, исто би се могло рећи и за целокупан правни систем у Републици Србији, а што нам се поставља и као услов прикључења Европској унији. Истинско функционисање правног система у нашој земљи, међутим, јасно се види на примеру остварења права на разлику пензија пензионера, војних осигураника   Добро је позната правна максима англосаксонског права justice delayed, justice denied у значењу да је споро остварење прописима зајемченог права – неделотворно остварење права. Ово начело признато је у готово свим савременим земљама, а када је у питању Република Србија, зајемчено је, између осталог, и у члану 32. Устава Републике Србије, као право да суд у „разумном року” одлучи о правима и обавезама странке. Наведени уставни принцип аналогно може бити примењен и у осталим поступцима, али и, шире посматрано, када је реч о сваком остварењу права зајемченом одговарајућим прописима. Примери „штетности” дуготрајног остварења прав(де)а нису малобројни, али ћемо се за ову прилику определити за пример из радног права. У једном престоничком хотелу, запосленом је уручен отказ уговора о раду, а пре свега због личног сукоба с тадашњим директором. Уверен у исправност свог поступка, директор је одбијао предлог за мирно решење спора, те се запослени обратио суду ради остварења свога права, односно поништаја отказа уговора о раду. Радни спор је трајао десет година, а адвокатско-судски трошкови вођења спора са обавезом исплате накнаде зараде за време вођења спора заједно с доприносима за социјално осигурање, вишеструко су премашили, на први поглед, „безазлен” почетни тужбени захтев. Епилог је поразан: због „пуштања” на наплату ове извршне пресуде предузеће је „блокирано”, а радна места постојећих запослених су угрожена. Да је којим случајем спор решен у року од 6 месеци, како и налаже Закон о раду, све ово се не би догодило. Питање успешности остварења зајемчених права данас


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In