Дуг пут до правде у Републици Србији – на примеру права из социјалног осигурања

Аутор чланка
Питање успешности остварења зајемчених права данас је кључни захтев реформе правосуђа. Шире посматрано, исто би се могло рећи и за целокупан правни систем у Републици Србији, а што нам се поставља и као услов прикључења Европској унији. Истинско функционисање правног система у нашој земљи, међутим, јасно се види на примеру остварења права на разлику пензија пензионера, војних осигураника

 

Добро је позната правна максима англосаксонског права justice delayed, justice denied у значењу да је споро остварење прописима зајемченог права – неделотворно остварење права. Ово начело признато је у готово свим савременим земљама, а када је у питању Република Србија, зајемчено је, између осталог, и у члану 32. Устава Републике Србије, као право да суд у „разумном року” одлучи о правима и обавезама странке. Наведени уставни принцип аналогно може бити примењен и у осталим поступцима, али и, шире посматрано, када је реч о сваком остварењу права зајемченом одговарајућим прописима.

Примери „штетности” дуготрајног остварења прав(де)а нису малобројни, али ћемо се за ову прилику определити за пример из радног права. У једном престоничком хотелу, запосленом је уручен отказ уговора о раду, а пре свега због личног сукоба с тадашњим директором. Уверен у исправност свог поступка, директор је одбијао предлог за мирно решење спора, те се запослени обратио суду ради остварења свога права, односно поништаја отказа уговора о раду. Радни спор је трајао десет година, а адвокатско-судски трошкови вођења спора са обавезом исплате накнаде зараде за време вођења спора заједно с доприносима за социјално осигурање, вишеструко су премашили, на први поглед, „безазлен” почетни тужбени захтев. Епилог је поразан: због „пуштања” на наплату ове извршне пресуде предузеће је „блокирано”, а радна места постојећих запослених су угрожена. Да је којим случајем спор решен у року од 6 месеци, како (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме