Ефекти примене мера заштите од насиља у породици

Аутор чланка
Нормативни оквир заштите од насиља у породици, како кривичноправни тако и грађанскоправни, пружа могућност за делотворно и ефикасно функционисање свих чинилаца у систему заштите жртве од насиља у породици. Истраживања, међутим, показују тенденцију раста ове појаве што доводи у сумњу ефикасност примене мера заштите од насиља у породици

 

Насиље у породици је комплексно девијантно понашање које привлачи пажњу стручњака из многих области – социологије, криминологије, права, психологије и других научних дисциплина. Иако још увек не постоји универзално прихваћена дефиниција насиља у породици, у савременој литератури обично се наводи да је насиље у породици сваки вид физичког, сексуалног, психичког или економског злостављања које врши један члан породице према другом члану породице, без обзира на то да ли такво понашање правни прописи инкриминишу и да ли је извршилац насиља пријављен органима гоњења.

 

Насиље у породици је универзална појава која прожима сва постојећа друштва. Оно спада у ред најтежих облика насиља јер се његовим испољавањем крше основна људска права и слободе чланова породице, као што је право на живот, право на слободу и безбедност, право на телесни интегритет и др. Ова патолошка појава оставља несагледиве последице и на индивидуалном и на друштвеном плану. Све до краја шездесетих година 20. века, међутим, насиље у породици није привлачило пажњу друштва. Доминирало је схватање да је насиље у оквиру породице приватна ствар, те да конфликте, уколико се не ради о лишењу живота, треба да решавају сами чланови породице. До преокрета је дошло седамдесетих година 20. века, под утицајем снажног феминистичког покрета, када је почео да сазрева став да је насиље у породици криминалитет, те да чињеница што се оно дешава унутар породице не умањује друштвену опасност ове криминалне појаве и да породица у којој постоји насиље не сме да буде заштићена доменом приватности.

На основу (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме