Ефекти примене мера заштите од насиља у породици

Аутор чланка
Нормативни оквир заштите од насиља у породици, како кривичноправни тако и грађанскоправни, пружа могућност за делотворно и ефикасно функционисање свих чинилаца у систему заштите жртве од насиља у породици. Истраживања, међутим, показују тенденцију раста ове појаве што доводи у сумњу ефикасност примене мера заштите од насиља у породици   Насиље у породици је комплексно девијантно понашање које привлачи пажњу стручњака из многих области – социологије, криминологије, права, психологије и других научних дисциплина. Иако још увек не постоји универзално прихваћена дефиниција насиља у породици, у савременој литератури обично се наводи да је насиље у породици сваки вид физичког, сексуалног, психичког или економског злостављања које врши један члан породице према другом члану породице, без обзира на то да ли такво понашање правни прописи инкриминишу и да ли је извршилац насиља пријављен органима гоњења.   Насиље у породици је универзална појава која прожима сва постојећа друштва. Оно спада у ред најтежих облика насиља јер се његовим испољавањем крше основна људска права и слободе чланова породице, као што је право на живот, право на слободу и безбедност, право на телесни интегритет и др. Ова патолошка појава оставља несагледиве последице и на индивидуалном и на друштвеном плану. Све до краја шездесетих година 20. века, међутим, насиље у породици није привлачило пажњу друштва. Доминирало је схватање да је насиље у оквиру породице приватна ствар, те да конфликте, уколико се не ради о лишењу живота, треба да решавају сами чланови породице. До преокрета је дошло седамдесетих година 20. века, под утицајем снажног феминистичког покрета, када је почео да сазрева став да је насиље у породици криминалитет, те да чињеница што се оно дешава унутар породице не умањује друштвену опасност ове криминалне појаве и да породица у којој постоји насиље не сме да буде заштићена доменом приватности. На основу досадашњих истраживања несумњиво произлази да насиље у породици представља


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In