Ефикасност заложног права на уделу као средства за обезбеђење потраживања

Аутор чланка
Као заложном повериоцу, шта је све потребно да знате када вам дужник или треће лице у залогу понуди свој удео у привредном друштву. И како ће изгледати сам поступак залагања?   Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011) на различите начине уређује залагање удела у зависности од тога у ком се друштву залаже власнички удео. У члану 99. Закон прописује да ортак не може без сагласности осталих ортака дати свој удео у залогу трећем лицу (ова одредба примењује се и на командитно друштво). По својој природи, ортачко друштво је друштво лица и ортаци су целокупном својом имовином неограничено солидарно одговорни за обавезе друштва, због чега су и више везани за друштво (лично и имовински) и није им свеједно ко би још могао стећи својство ортака уколико дође до продаје заложеног удела. Разлози могу бити лична својства овог лица, али и његова имовина којом ће одговарати за обавезе друштва. Наведени законски члан има својство правила, али се уговором о оснивању друштва ова материја може и другачије регулисати (рецимо, да није потребна сагласност свих ортака). У члану 177. Закон регулише залагање удела у друштву са ограниченом одговорношћу. За разлику од ортака, члан друштва може заложити свој удео или део удела. Ово право произлази из карактера друштва са ограниченом одговорношћу као друштва капитала, где лична својства члана друштва нису од великог значаја. Уколико јесу, онда се једино оснивачким актом тако нешто може и одредити (рецимо, може се заложити само део удела, не може се заложити удео, може се заложити удео уз сагласност свих чланова или њихове већине). Стога, ако је оснивачким актом одређено да је за пренос удела трећем лицу неопходно прибавити претходну сагласност друштва, онда ће таква сагласност бити потребна и за залагање удела или дела удела, а то је и само по себи логично, будући да ће реализацијом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In