Еколошки пожељно пословање

Аутор чланка
Законском регулативом државни органи могу само да подрже оне активности компанија које ће довести до смањења отпада и смањења негативних последица по животну средину, али опстанак еколошких модела пословања и њихова профитабилност, у крајњем случају, зависиће од потрошача Еколошким пословањем може се сматрати сваки онај посао или начин рада којим се омогућава да пословање компаније функционише на еколошки прихватљив (eco-friendly) начин, а да при том и даље доноси профит. Осим тога, постоје и директне еколошке услуге и делатности које доносе профит, али ће о њима бити нешто више речи у другој половини текста. Са све бројнијим захтевима и прописима који у свакодневне пословне активности доносе свест о екологији и тзв. зеленој економији долази до великих промена како у финалном производу, тако и у самом начину производње, а све с циљем да се на прави начин одговори на тржишне промене. Претпоставка што лакшег превазилажења појединих дугорочних изазова и препрека које намеће овај нови принцип пословања јесте постојање уједначене и еколошки одрживе привреде која ће у потпуности подржати инвестирање у еколошке облике пословања, као и у нове пословне могућности. Одрживо управљање природним богатствима, баш као и њихово ефикасно коришћење, неопходно је у свим привредним гранама. Такође, важно је нагласити њихову вредност у свим производним процесима, као и у прописима и одлукама који се односе на употребу и конзумирање природних богатстава. Како би ова транзиција била што успешнија, врло је важно да послодавци, баш као и потрошачи, искористе нове могућности и предности које произлазе из што сврсисходнијег коришћења природних ресурса. Даљи привредни раст јесте неопходан, али се он мора одвијати у оквиру контекста који подразумева смањење неповољних еколошких ефеката и повећање отпорности друштва и привреде на будуће еколошке изазове, међу којима су климатске промене, недостатак сировина и материјала или хитне интервенције које су у вези са обезбеђивањем снабдевања енергентима или са безбедношћу хране.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти