Економски и правни аспекти исказивања и покрића губитка по годишњем рачуну

Аутор чланка
У средишту интересовања овог чланка јесте поступање акционарских друштава и друштава са ограниченом одговорношћу у условима исказивања губитака у пословању Према одредбама прописа о рачуноводству, резултат правног лица исказује се путем прихода и расхода, а из њиховог односа утврђује се добитак или губитак, који су коначни резултати годишњег пословања. Речником рачуновођа, ако су укупни трошкови пословања већи од остварених укупних прихода, правно лице остварује губитак, а у овом периоду израде завршних рачуна, он се исказује као резултат годишњег пословања за 2012. годину. С тог становишта, губитак је последица неконтролисаних трошкова или недовољних прихода или лоших пословних одлука или неповољног окружења и сл. Као резултат губитка у пословању може доћи до смањивања зарада, промене пословне политике, мера рационализације, па и даљих тешкоћа у пословању које се могу окончати и ликвидацијом. Дакле, много је аспеката за појаву губитка код правних лица који постају нарочито актуелни у време сумирања резултата пословања за прошлу и претходне године, а такође и у јеку припрема седница органа управљања и контроле тих правних лица, на којима по питању губитака треба да се донесу одлуке о даљим пословним потезима. Свако правно лице с губитком имаће своје разлоге у објашњењу досадашњих и будућих пословних одлука, али ћемо се у овом чланку ограничити на поступања привредних друштава (акционарских и друштава са ограниченом одговорношћу) у условима исказивања губитака у пословању.   Утврђивање пословних резултата и исказивање губитка по годишњем обрачуну Као што смо већ напоменули, исказивање губитка је рачуноводствени поступак након евидентирања свих прихода и расхода. Ти рачуноводствени прописи (Закон о рачуноводству и ревизији и пратећи подзаконски прописи) даље не разрађују обавезе послодаваца у расподели оствареног финансијског резултата, нето добитка, већ су оне у целини у надлежности прописа о привредним друштвима, односно аката привредних друштава и одлука његових органа. Према томе, док прописи о рачуноводству прописују само начин израчунавања добити или


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти